2021. december 08., szerda 23:10

Szent II. János Pál iskolakápolnát áldottak meg az ajaki katolikus köznevelési intézményben

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök 2021. december 8-án, szentmisén áldotta meg a Szent II. János Pál titulusú iskolakápolnát az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde intézményében. Ezen a szentmisén elhelyezték a Hyzne, Ajak lengyel testvérvárosa által adományozott Szent II. János Pál ereklyét is.

Az ünnepi alkalom arra is lehetőséget adott, hogy az intézmény vezetősége, dolgozói köszönetüket fejezzék ki az egyházmegyének és a magyar államnak az iskolának nyújtott támogatásáért.

Az ünnepségen jelen voltak: Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök; dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet rektora, Ajak város szülötte; dr. Törő András püspöki irodaigazgató; Karol Burda atya Blazowából és Marek Gajda plébános Hyznéből, Ajak lengyelországi testvérvárosaiból; Gáspár Mátyás plébános, iskolalelkész; Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára; dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő; Némethné Székely Júlianna tanfelügyeleti, Türk László oktatásszervezési főigazgatók (EKIF); Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató; dr. Ragány Adrienn, Ajak polgármestere; más egyházi és közjogi méltóságok; a felújításokat végző cégek képviselői, valamint az iskola dolgozói és diákjai.

02

Karol Burda és Marek Gajda atyák a település testvérvárosainak ajándékával érkeztek az ünnepi alkalomra, Szent II. János Pál ereklyét adományozva a kápolna részére, amelyet Palánki Ferenc megyéspüspök vett át.

A lengyel vendégek és Rozinka Mihály intézményvezető köszöntő gondolatai után a megáldási szertatás következett.

10

Bár a kicsiny kápolnában csak a meghívott vendégek voltak jelen, az iskola több mint kétszáz diákja tanáraikkal együtt az osztálytermekben kivetítőn keresztül követték a szentmisét és az azt követő ünnepséget. Így Palánki Ferenc megyéspüspök homíliájában az intézmény diákjaihoz, tanáraihoz is szólt. Elmélkedésében Szeplőtelen fogantatás ünnepének üzenetéről, Mária minden előre tudás nélkül kimondott igenjéről beszélt.

A Szűzanya élete középpontjában Szent Fia, Jézus Krisztus állt - kezdte beszédét püspök atya. Az ünnep üzenete felteszi nekünk is a kérdést, hogy ki van a mi életünk középpontjában. Ki körül forog az életünk? Sokszor saját magunk körül, akik így fogalmazunk: élem az életem. De ez nem örök élet. Jézus életét kell élnem, mert neki van örök élete – fogalmazott a főpásztor, majd a Boldogságos Szűz Mária különleges életére utalt. Ádám és Éva után ő volt az első, akit az isteni kegyelem megőrzött az áteredő és a személyes bűntől. De ez mégsem vette el a szabadságát, szabadon dönthetett Isten akarata mellett. Mit jelentett ez? – tette fel a kérdést Ferenc püspök.

Mária úgy döntött Isten akarata mellett, hogy nem látott előre semmit, nem tudta, mi fog történni. Ez ránk is hatással van. Nekünk is ki kell mondanunk az igent Isten akaratára. Mária példát adott nekünk ebben.

16

Szent II. János Pál pápa püspöki jelmondata ez volt: „Totus tuus”, Egészen a Tiéd. A pápa életében teljesen ráhagyatkozott Máriára, Ő volt a példaképe, tőle tanulta meg, hogyan kell élete minden napján, szolgálata minden pillanatában igent mondani Istenre, minden előre tudás nélkül. Szent II. János Pál segít, hogy nekünk is legyen erőnk igent mondani Isten akaratára.

A bűnnélküliség számunkra megvalósítandó feladatot jelent, ehhez segítséget, égi kegyelmet kapunk Istentől, és kérhetjük szentjeink, védőszentjeink közbenjárását ahhoz, hogy mindig legyen erőnk igent mondani Isten akaratára – fejezte be elmélkedését a főpásztor.

Az ünnepség a díszteremben folytatódott, ahol az ünnepi beszédek között az iskola diákjainak énekkara szerepelt.

35

Elsőként Rozinka Mihály intézményvezető mondott köszönetet a fenntartónak és az államnak a kapott támogatásért. Beszédében visszatekintett 2017. szeptember 3-ára, ekkor tartotta az egyházmegyei fenntartásba kerülő intézmény az első tanévnyitó ünnepségét az ajaki római katolikus templomban: Ezen a szentmisén – amelyet Palánki Ferenc megyéspüspök mutatott be – került sor arra a megható történelmi pillanatra, amikor a 92 éves Grunda Istvánné átadta az ajaki iskola faláról az 1948-as államosításakor levett és elrejtett keresztet. Az egyházmegyei Örömhír újság címlapjára is felkerült a kép és a cím, hogy „Visszakerült a kereszt az iskola falára”.

Egy évvel később Rózsa László felajánlotta, Gáspár Mátyás plébános közreműködésével az iskola védőszentjét, Szent II. János Pált ábrázoló saját készítésű szobrát, amelyet később Felföldi László, az egyházmegye akkori helynöke, most pécsi megyéspüspök áldott meg. A Nagy Szent pápa, a családok és fiatalok védőszentjének gazdag életútja kimeríthetetlen forrás a lelki nevelés során az iskolában, amely életből sokat gazdagodhatunk. Hisszük, hogy az intézményi kápolna létrehozása is a gyerekek és a munkatársak lelki életét fogja szolgálni – fogalmazott az intézményvezető.

Rozinka Mihály ezután köszönetet mondott a magyar kormánynak a 26,4 millió Ft-os támogatásáért, amellyel a 2019 júniusában Ajakra lecsapott vihar okozta anyagi károkat: az iskola épületének tetőhéjazatát, az óvodaudvar játékait, a tető nélkül maradt iskola beázása miatt okozott károkat állították helyre.

Az elmúlt három évben az iskola a fenntartótól, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyétől is kapott támogatást, összesen 94 millió Ft értékben, amelyből az alábbiakat valósították meg: felújították a tantermeket, közlekedőket, mellékhelyiségeket, öltözőket, korszerűsítették az iskola és óvoda világítását és fűtésrendszerét, megtörtént a tornaterem padlócseréje, rekortán-pályát építettek és az óvodában az udvari játékokat is felújították.

13

Soltész Miklós államtitkár beszédében a szereplőkhöz, az osztálytermekben jelenlévő diákokhoz is szólt. Bevezető gondolataiban II. János Pál pápa 30 évvel ezelőtti magyarországi látogatására utalt, amikor a Szentatya 50-60 ezer fiatallal találkozott a Népstadionban (ma Puskás Ferenc Stadion). „Nehéz visszaadni azt a fogadtatást, fantasztikus hangulatot, amely abból a találkozásból áradt. A pápa kisugárzásához hasonlót soha nem tapasztaltam” – fogalmazott az államtitkár, majd a pápa ott elhangzott beszédéből idézett: „Fedezzétek fel magyar és keresztény gyökereiteket és minden lehetőt tegyetek meg a szebb jövő építéséért. Kapcsolódjatok bele újból e kontinens történelmének folyamába. Ne hátul kullogva rimánkodjatok azért, hogy befogadjanak benneteket (Európába), hanem úgy jelentkezzetek, mint akik a keresztény eredetű nagy európai hagyományt hordozzátok.”

„Óriási feladatot kaptunk akkor, és nem tudtuk, mi vár ránk a nyomorúságos, nemzeteket, embereket tönkretevő kommunista ideológia után. Azt hittük, hogy szabadság, csoda vár ránk, felnéztünk a nyugati országokra, mindannyian oda vágytunk, de föl kellett ébrednünk. Az elmúlt évek azok, amelyek még inkább a szent pápa akkori beszédét igazolják” – hangsúlyozta az államtitkár, majd az elmúlt évek európai keresztényellenes hangulatáról beszélt, annak kezdeteiről, amikor néhány éve francia újságírók kigúnyolták az iszlám hitet, Mohamedet, majd a zsidó vallást, és nem sokkal később a keresztény értékeket, jelképeket is.

„Akkor nem volt egy kemény kéz, senki, aki hangosan kiállt volna, és azt mondta volna, hogy „ebből elég!” – nyomatékosította az államtitkár és hozzátette: „az iszlám válaszát, a tömeggyilkosságot mi nem fogadhatjuk el, de nekünk keményen és határozottan fel kellett volna szólalni a kétezer éves kereszténységért, az ezer éves magyar kereszténységért.

21

„Ma, Szeplőtlen fogantatás ünnepét, az egyik legszebb Mária ünnepet tartjuk, és néhány nappal ezelőtt Európában a Szűzanyát gúnyolták. Ismét kikezdték hitünk alapjait, de most végre már többen, köztük a Szentatya is felszólalt, hogy „ebből elég!”

Nekünk is az a feladatunk, hogy határozottan, keményen, de szeretetteljesen visszaverjük azokat a támadásokat, melyek a kereszténység ellen indultak. Ha nem emeljük fel a szavunkat, mindent meg fognak tenni. Hiszem azt, hogy Szent II. János Pál szeretetteljes viselkedése a példa, ő mindenkit meg tudott szólítani, adott esetben bocsánatot is tudott kérni a kereszténység korábban elkövetett bűnei miatt is.

Nekünk ugyanaz a feladatunk! Ha egy iskola felveszi Szent II. János Pál nevét, akkor hiszem, hogy azok a gyermekek, akik itt nevelkednek és azok a pedagógusok, akik itt tanítanak, ezt az utat szeretetteljesen és határozottan merik vállalni a kereszténység védelmében.

Feladatunk nem más, minthogy ezt közvetítsük a sok-sok keresztény iskolában is. Ezek azok a helyszínek, ahol le kell tenni azokat a kőszikla alapokat, amelyek megerősítenek bennünket a kereszténységben, a hazaszeretetben, amely által bátran, világosan Európa felé fordulhatunk, hogy megmentsük. Ha ezt merjük vállalni, semmi baj nem lesz – fejezte be gondolatait Soltész Miklós államtitkár.

37

Ezt követően további beszédek hangzottak el, dr. Ragány Adrienn polgármester, és dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő mondták el gondolataikat.

34

Az ünnepségen – amelynek moderátora Ragány Zsuzsanna intézményvezető-helyettes volt –, a Gyökereink című kiállítást is meg lehetett tekinteni. Azon alkotók munkáit láthattuk, akik egykor az iskola tanulói voltak, és munkásságukkal, tehetségükkel öregbítik településük és az iskola hírnevét.

 

Fotó: Százvai László, Kovács Ágnes

Kovács Ágnes

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 1Q0A6983
  • 1Q0A7023
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • IMG_5667
  • IMG_5668
  • IMG_5670