Püspöki Szentszék

 A Egyházmegye házassági ügyeit az egri Érseki Bíróság intézi.
Elnöke:  Dr. Linczenbold Levente
Levélcím: 3301 Eger, Pf. 80
Telefon: 36/517-589
Házassági ügyek egyházmegyei referense: Fodor András