2021. december 09., csütörtök 11:08

A Megvalósult álom – Ünnepelt a nyírtelki katolikus iskola

„Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog , az alkotó pihen …” Madách Imre: Az ember tragédiája című drámájának kezdő sorai hangzottak el Horváth-Bócsi Irén, a nyírtelki Szent Anna Katolikus Általános Iskola vezetőjének ünnepi beszédében december 8-án, az épületbővítés és az új „A” típusú tornaterem megáldásának az ünnepén.

7M7A9977

„Jól esik mindannyiunknak megpihenni. A nagy mű létrejöttében sokáig csak reménykedhettünk – fogalmazott az intézményvezető, és megköszönte a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének a 450.000.000 Ft értékű támogatását. „A beruházás legnagyobb eredménye, hogy míg eddig két – egymástól 3 km távolságban lévő – épületben folytatódott a nevelés-oktatás, 2021 decemberétől mindez egy intézményben valósulhat meg. Éveken keresztül az alsó tagozat az Iskola utcai épületben, a felső tagozat pedig a Petőfi úti épületben volt elhelyezve. A Petőfi úti épület a beruházást követően visszakerül Nyírtelek város üzemeltetésébe. Nem iskolaként fog funkcionálni, az önkormányzatnak más terve van az épülettel. Nyírtelek egyetlen általános iskolája továbbra is a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásába lévő intézmény” – tájékoztatta a jelenlévőket az igazgatónő, aki ezután adventhez kapcsolódóan a reményről beszélt.

7M7A9949

Elmondta, hogy amikor kinevezték iskolaigazgatónak, ellátogatott egy másik intézmény ünnepségére, ahol egy korszerű, modern iskola tárult a szeme elé, attól kezdve élt benne a vágy a saját iskolájának a megújulásáért. Államtitkár úr akkor azt tanácsolta neki, hogy imádkozzanak, és álmuk valóra válik.

Megfogadták a tanácsot. A nevelőtestület, a diákok, az iskolalelkész buzgón, állhatatosan, rendíthetetlenül imádkoztak az iskola korszerűsítéséért, hogy az oktató-nevelő munka egy épületben folyhasson, valamint egy nevelőtestületté alakuljon a pedagógusok közössége. Mindezen álom a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének köszönhetően most megvalósult. A 2017-ben egyházi fenntartásba került intézményben a támogatásból építtettek egy 600 m2 -es tornatermet  200 m2-nyi kiszolgáló helyiséggel, napelem rendszert, új kondenzációs kazánokat telepítettek az iskola egész épületében, kibővítették a nevelői szobát, és új irodákat, négy új tantermet, három csoportszobát, kápolnát alakítottak ki. A kápolna megáldására később kerül sor.

Az intézményvezető köszönetét fejezte ki a jelen lévő vendégeknek is, mert mindannyian részt vettek valamilyen formában a munkálatokban.

Ezt követően további beszédek hangzottak el.

7M7A0017

Soltész Miklós államtitkár bevezető gondolataiban Szeplőtelen fogantatás ünnepének üzenetére tekintve így fogalmazott: milyen jó lenne bűntelenül élni a mindennapjainkat, ha nem tennénk rosszat, odafigyelnénk egymásra. Ha pedig bűnt követünk el, ha hibázunk és vétünk – amely alól senki nem kivétel –, legalább lássuk be azt, ismerjük el, de legyen ott a megbocsájtás is. „Akinek füle van, hallja meg…” (Jel 2,7), nyomatékosította gondolatát a Szentírás szavaival az államtitkár.

A katolikus közösség egyik legnagyobb Szűzanya ünnepe arra is rávilágít, milyen fontos az egyházi iskoláink szerepe, ahol megpróbálják gyermekeinket egy olyan úton elindítani és nevelni, amelyre óriási szükség van az egész világon.

„Őrizd meg a rendet, és a rend megőriz téged!” – idézte a Szent Anna Katolikus Általános Iskola mottóját a politikus arra figyelmeztetve, hogy ez a gondolat mindenkire érvényes. Ha ezt tudjuk követni, akkor sok mindet rendbe tudunk tenni saját és közösségeink, az ország életében is.

Rendet kell tenni mindenkinek a fejében a tekintetben is, hogy az egyházi iskolák sem nem különbek a többi iskolánál, de nem is rosszabbak. Majd hangsúlyozta, hogy közel tíz év alatt háromszorosára növekedett az alapfokú és középfokú iskolák támogatása, nem is kérdés tehát, hogy ebből az egyházi iskoláknak is részesednie kellett, amely megtörtént a fejlesztések tekintetében is. Ezt a mi egyházmegyénkben is megtapasztaltuk. Itt mondott köszönetet az egyházmegyének, Nyírtelek város vezetésének, a szülőknek, pedagógusoknak az összefogásukért.

7M7A0089

Palánki Ferenc megyéspüspök az elhangzott 15. zsoltár előadását követően szólt a jelenlévőkhöz, kiemelve, ha a zsoltárok világa találkozik az ember szívének világával, akkor Isten világa valósul meg a szívben. Az egyház, az egyházmegye ezért tart fenn iskolákat.

Nem intézményeket akar, hanem az evangéliumot, Isten szeretetét hirdetni, rajtunk keresztül másokhoz eljuttatni, megéreztetni. Mi úgy tekintünk az intézményekre, mint eszközökre Isten szeretetének közvetítésében. Ehhez valóban nagy összefogásra, olyan jó emberekre van szükség, akik készséggel vállalják az együttműködést a saját szintjükön: állami, önkormányzati, egyházmegyei, intézményi szinten. Ha mindenki hozzáteszi azt, ami rajta múlik, akkor csodák fognak születni, megérezhetjük, hogy az emberé a munka, Isten pedig megáld bennünket.

7M7A0106

Ferenc püspök elmondta, hogy az egyházmegyei főpásztori szolgálatának elmúlt hat éve alatt 16 alkalommal történtek megáldások az egyházmegyei fenntartású köznevelési intézményekben: A dicsőség Istené. Mi, a munkatársakkal csak rendelkezésre álltunk, éltünk a lehetőségekkel, intézményeket vettünk át, önerőből, támogatásokból felújítottunk, új tagintézményeket építettünk. Az egyháznak van tapasztalata abban, hogyan kell Isten rendelkezésére állni, aki mindennek a forrása. Erre az együttműködésre hívtuk meg az itt élőket, dolgozókat, tanulókat, hogy Isten eszközei, munkatársai legyünk, hogy megláthassuk a csodát, amit Isten rajtunk keresztül valósít meg.

Dolgozzunk továbbra is együtt Isten szándéka, akarata szerint, és így kérjük életünkre, környezetünkre, munkánkra, szeretteinkre, a gyermekekre Isten áldását! – fejezte be gondolatait a főpásztor majd megáldotta az új tantermet és a kibővített épületet.

Az ünnepségen további beszédek hangzottak el: dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő és Szekeres József Nyírtelek város polgármestere mondták el gondolataikat.

Az ünnepségen jelen voltak dr. Törő András püspöki irodaigazgató, Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató, Némethné Székely Julianna tanfelügyeleti és Türk László oktatásszervezési főigazgatók (EKIF), a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye intézményvezetői, más közjogi és egyházi méltóságok, valamint az iskola nevelőtestülete és diákjai.

 7M7A0082

Az intézmény immár 3. alkalommal rendezte meg az „Ismerd meg a Szentírást” egyházmegyei tehetségkutató versenyt. A verseny a zsoltárok jegyében zajlott. A lebonyolítás és az eredményhirdetés is rendhagyó módon történt a járványügyi helyzet miatt, így a tornaterem átadó ünnepségén jelenlévő iskolaigazgatók vitték haza a diákjaik jutalmait.

Benő Kristóf 8. a osztályos tanuló a 15. zsoltárt adta elő. Felkészítő tanára Lakatos Marianna hittanár volt.

7M7A0071

Az intézményben néptáncoltatás is zajlik, a pandémiás helyzet miatt viszont a diákok helyett a néptánc-oktató tanárok: Andóné Kujbus Nóra, a Freedance Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, Fülöp Ferenc-díjas táncos és Oszlánszki Patrik, a Fölszállott a páva szóló és páros kategóriájának győztese adta elő a kalotaszegi legényest, csárdást és szaporát.

7M7A0032

Az ünnepségen közreműködtek: Sebestyén Jázmin 7. osztályos tanuló szavalattal, Szalanics Tibor 4. a osztályos tanulók gitárelőadással, Tódik Panna 4. a osztályos tanuló és felkészítő tanára Vigh Kacsur. Andrea zene nyelvén köszöntette a vendégeket, valamint a 7-8. osztályos tanulók rövid sportbemutatóját is láthattuk.

 

Kovács Ágnes

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 1
  • 7M7A0006
  • 7M7A0012
  • 7M7A0013
  • 7M7A0017
  • 7M7A0026
  • 7M7A0032
  • 7M7A0037
  • 7M7A0040
  • 7M7A0045
  • 7M7A0071
  • 7M7A0077
  • 7M7A0082
  • 7M7A0086
  • 7M7A0089
  • 7M7A0095
  • 7M7A0106
  • 7M7A0107
  • 7M7A0142
  • 7M7A0143
  • 7M7A0173
  • 7M7A9905
  • 7M7A9907
  • 7M7A9911
  • 7M7A9918
  • 7M7A9923
  • 7M7A9929
  • 7M7A9935
  • 7M7A9942
  • 7M7A9949
  • 7M7A9955
  • 7M7A9959
  • 7M7A9961
  • 7M7A9963
  • 7M7A9964
  • 7M7A9971
  • 7M7A9977
  • 7M7A9982