2021. június 28., hétfő 14:00

Szent László király példáját követve – Templombúcsút tartottak Nyírcsaholyban

Szent László királyt, nemzetünk nagy szentjét, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye és néhány egyházközségünk védőszentjét, patrónusát ünnepeltük június 27-én.

 

Az ebben az évben felszentelésének 150. évfordulóját tartó nyírcsaholyi Szent László Egyházközség templombúcsúján Bosák Nándor kiérdemesült debrecen-nyíregyházi püspök atya mutatott be ünnepi szentmisét a Szatmári esperesi kerület papjai, a korábbi években ott szolgált lelkipásztorok, valamint a település hívei, világi elöljárói jelenlétében.

 7M7A2434

Bosák Nándor püspök atya a szentmise homíliájában mindenekelőtt országalapító Szent István királyra, nemzetünk megtérítőjére irányította a jelenlévők figyelmét, aki olyan útra vezette a népet, amely a nemzet számára évszázadokon keresztül biztosította a megmaradást és az éltető forráshoz való visszatérést.

„Szent István király halála (1938) után zavaros körülmények nehezítették az ország életét. Néhány évtizeddel később pedig (1077) Szent László került az ország élére biztosítva az István király által elindított út folytatását, vagyis a keresztény hit elmélyítését az emberek lelkében, szívében. Ezen értékeket, ajándékokat idézzük Szent László királyra emlékezve a templombúcsú ünnepén” – fogalmazott püspök atya, majd a búcsú jelentéséről beszélt.

„A búcsú egyrészt a közösség ünnepe és forrása, az együvé tartozás örvendezésének az alkalma, másrészt pedig, az egyházi értelemben vett jelentése, amely  az a sajátos gyakorlat, amikor a hívek imádkozva részt vesznek, elzarándokolnak egy-egy búcsúi ünnepre, kegyhelyre.”

7M7A2452

Arra a kérdésre, hogy mit jelent búcsút nyerni, Nándor püspök így fogalmazott: „Ha jót teszünk, áldozatot hozunk, vagy imádkozunk valamiért, az a mi személyes hódolatunk és kincsünk. Az egyház ilyenkor a kincstárából mégannyit hozzátesz ahhoz, amit mi imáinkkal, áldozatunkkal elérünk. Egyszerűen fogalmazva a búcsú elnyerése mindig megduplázza, megtöbbszörözi a kegyelmi gazdagodásunkat. Búcsút nyerni tehát azt jelenti, hogy magunkat Istennek ajánljuk és befogadjuk azt a kegyelmet, lelki ajándékot, amelyet ehhez kapcsol a személyes imádságunk és az Egyház.”

Ezután a püspök atya a szentek tiszteletéről – hétköznapi kifejezéssel élve – úgy fogalmazott, hogy hozzájuk fordulva őket a mi pártunkra állítjuk, azért, hogy törődjenek velünk, segítsenek bennünket az utunkon.

Szent László király gazdag életére, kormányzására tekintve láthatjuk, hogy mit köszönhetünk neki, bizonyos helyzetekben hogyan viselkedett, hogyan oldotta meg országvezetői feladatait.

„Országunk állandóan veszélyeztetve volt a külső ellenségek, támadások, népvándorlások miatt. A lovagkirály, hős katona életéből elsőként azt kell tudatosítanunk, hogy védelmezője volt országunknak. Példamutatóan összefogta és megvédte hazánkat a külső veszélyektől. Azonban bármennyire is határozott, következetes és szigorú volt, soha nem feledkezett meg a népének, a szegényeknek, gyengébbeknek az isteni útmutatás fényében tett védelmezéséről és oltalmazásáról sem.”

7M7A2422

Nándor püspök hangsúlyozta, a másik legfontosabb dolog, amit a magyar uralkodó életéből kiemelünk, a tízparancsolatban gyökerező törvényekkel, hagyományokkal, szokásokkal elért keresztény hit, és vallási hagyományok elmélyítése. A zsinatokon, országgyűléseken, ezt megalapozva, a tízparancsolat aprópénzre váltásáról volt szó.

7M7A2506

Nándor püspök atya végül a Szent József-évre irányította a jelenlévők figyelmét, kiemelve, hogy Szent József példájával, a Szent Család életében való gondoskodó jelenlétével Istentől elrendelt feladatát valósította meg. Gondos családfőként, tisztességes munkásemberként és minden helyzetben találékonynak rendelte őt Isten.

Isten Szent László királyra az országot bízta, aki ezt a feladatot úgy végezte el, hogy a nemzenek is igazi méltóságot adott. Védelmezte az ellenségtől, törvényeivel irányt mutatott az isteni dolgokra.

A mai búcsúi ünnep tehát abban erősítse meg a közösség tagjait, hogy ki-ki a maga életében, hivatásában, körülményei között az előttük járókra tekintve, kérve az ő közbenjárásukat töltse be Istentől kapott hivatását életében” – fejezte be elmélkedését Bosák Nándor püspök atya.

7M7A2499

A egyházközség hívei a búcsút megelőzően Czakó Mihály atya által tartott kétestés lelkigyakorlaton készültek Szent László király ünnepére. Hajdú István plébános a lelkigyakorlaton való részvételért, Bosák Nándor püspök atyának a szentmise bemutatásért, valamint a híveknek az ünnepre való előkészületi munkáért mondott köszönetet a szentmise végén. István atya többek között arra is emlékeztetett, hogy a templomot 1871. szeptember 14-én szentelték fel, így ebben az évben ünneplik fennállásának 150. évfordulóját. A szentelés napjának évfordulóján, azaz szeptember 14-én kerül majd sor az évforduló megünneplésére, a templom kisebb felújítás utáni megáldásával egybekötve.

Kovács Ágnes

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 7M7A2412
  • 7M7A2413
  • 7M7A2416
  • 7M7A2417
  • 7M7A2418
  • 7M7A2419
  • 7M7A2420
  • 7M7A2422
  • 7M7A2425
  • 7M7A2434
  • 7M7A2435
  • 7M7A2447
  • 7M7A2450
  • 7M7A2452
  • 7M7A2455
  • 7M7A2462
  • 7M7A2463
  • 7M7A2464
  • 7M7A2465
  • 7M7A2468
  • 7M7A2471
  • 7M7A2473
  • 7M7A2474
  • 7M7A2475
  • 7M7A2477
  • 7M7A2482
  • 7M7A2484
  • 7M7A2486
  • 7M7A2487
  • 7M7A2488
  • 7M7A2490
  • 7M7A2499
  • 7M7A2501
  • 7M7A2506
  • 7M7A2509
  • 7M7A2514