2021. június 28., hétfő 14:54

Útszéli keresztet áldottak meg Baktalórántházán

A Németh család Isten dicsőségére keresztet állíttatott Baktalórántházán a 41-es főút mentén a Vasút út és az Állomás úti útkereszteződésben. A házaspár idén ünnepli házasságkötésük 45. évfordulóját, így ez kettős ünnep számukra és családjuk számára.

A keresztet Palánki Ferenc, egyházmegyénk megyéspüspöke áldotta meg 2021. június 13-án vasárnap. Erre a szertartásra gyülekeztek össze a jelenlévők a baktalórántházi egyházközségből, azok filiáiból, de más környező falvakból, városokból is jöttek a manapság már ritkaság számba menő, és szépnek ígérkező eseményre.

„A keresztfához megyek…” közös éneklésével kezdődött el az ünnep, majd „Ima az útszéli kereszthez” című verset Zilahi Nándor elsőáldozós, kitűnő tanuló mondta el.

A kereszt állíttatásának lelki hátterét, motivációját Juhász Imre plébános ismertette a jelenlévőkkel. Többek között elmondta: „Feltehetjük a kérdést, mi indította a házaspárt ennek a keresztnek a felállítására? Ennek az útkereszteződésnek a másik oldalán már korábban is állott egy kőkereszt, de azt a főút szélesítésekor elbontották. Az évek során darabjai elvesztek. Hiánya feltűnt, bántotta az itt élő emberek lelkivilágát. A másik megerősítő motiváció az, amit a szülők azóra sem tudtak feldolgozni, hogy gyermeküket az iskola előtt halálra gázolták. Ám Isten akaratából ismét vállalták az élet szolgálatát, és az iker terhességnek induló fogantatásból egy gyermekük született. Majd később, az isteni kegyelem úgy hozta, hogy a számos felmerülő akadály és próbatétel ellenére is, csoda folytán iker unokákkal is megajándékozta őket a Mindenható. 2015 áprilisában, a csodatévő Máriapócsi Szűz Anya előtt fogadalmat tettek a megfogant iker-magzatok életére, növekedésére, megszületésére vonatkozóan, ha kérésük kedves a Mennyei Atya előtt, és meghallgatásra talál az unokák születését illetően, Isten dicsőségére hálából keresztet állíttatnak. 2015. október 10-én, 7 hónapra megszülettek az ikrek, egészségesen, most öt és fél évesek, a Szent Imre Katolikus Óvoda növendékei. Ekkor, 2015 őszén, a nagyszülők elkezdték összegyűjteni, hónapról hónapra, kisebb összegekkel a kereszt árát, ami 5 év alatt, 2020-ra sikerült. Isten elvett egy gyermeket családjukból, és adott hármat helyette! Örök hála és dicsőség!

A kereszt alapjának készítése 2020 májusában kezdődött el, majd hétről hétre haladtak előre a munkálatokkal. Ugyanezen év szeptemberére elkészült a kereszt Joó Tibor kőfaragó mester keze munkája révén. A korpusz Chestochowából érkezett.

A kereszt megáldásával megköszönjük az ő nevükben és velük együtt az Úrnak, hogy a nehézségek és a próbatételek után megvalósult mindaz, amit Szent Páltól a Szeretet Himnuszában olvashatunk: „Most megmarad a hit, a remény, a szeretet, – ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet„ - mondta Juhász Imre plébános a család nevében a kereszt megáldása ünnepen.

A keresztet Palánki Ferenc megyéspüspök áldotta meg, majd miután megköszönte a Németh családnak a keresztállítattást a következő gondolatokat osztotta meg a jelenlévőkkel.

„Hálásak vagyunk ezért a jelért. A kereszt Isten szeretetének a jele, nem kivégző eszköz. Így szeret bennünket, hogy életét is odaadta értünk, mert ő nem szenvedni szeretett, hanem minket, embereket szeretett. Azt akarja, hogy válaszoljunk erre a szeretetre, és ha válaszolunk, akkor kialakul közöttünk egy olyan mély kapcsolat, ami egy örökkévalóságon át fog tartani. A kereszt égre mutató jel. Pál József Csaba, temesvári püspök a szentelése utáni beszédében ezt mondta: Ha én az égre mutatok, a bölcs ember nem az ujjamat nézi, hanem az eget. Amikor erre járunk, akkor egy égre mutató jelet látunk, fölnézünk az égre, és megköszönjük Istennek az életünket, megköszönjük mindazt, amit kaptunk tőle, és kérjük, segítsen minket, hogy képesek legyünk égre mutató jelek lenni, Isten szeretetéről tanúságot tenni a hétköznapokban és az ünnepnapokon egyaránt.”

Ezt követően a köszönet szavai hangzottak el a keresztet állító család részéről a főpásztornak, az őket támogató lelkipásztoroknak és a keresztállításban segítséget nyújtó barátoknak.

Végezetül közösen elénekelték az „Áll a gyötrött Isten anya..” című Hozsanna éneket, közben a családtagok és a jelenlévők virágokat, mécseseket helyeztek el a keresztnél.

Minden jelenlévő egy, a keresztet ábrázoló kis szentképet kapott ajándékba. Az Úrangyala imádság után közös fotó készítésére került sor, majd agapéval kedveskedtek a család tagjai az ott lévő vendégeknek.

Az Egri Szent István Rádióban a „Krisztuskereszt az erdőn” című sorozatban június 13-án hallható volt - jelenleg is visszahallgatható - egy riport, amelyben a kereszt állításának története hangzik el.

 

Némethné Csubák Éva, sajtóapostol

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • e
  • i
  • k
  • o
  • p
  • r
  • u
  • ő