2021. június 28., hétfő 08:26

Személyi változások a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében

Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke a következő személyi változásokat rendelte el az egyházmegyében 2021. augusztus 1-jei hatállyal:

 

Plébánosi kinevezést kap:

            Katona István — felmentve a kisvárdai kórházlelkészi és kisegítő lelkészi beosztásából — a nagyhalászi Nepomuki Szent János Plébániára;

            Tamaskovits László a nyíradonyi Szent György Vértanú Plébániára.

 

Plébánosi átminősítést kap:

            Bancsi Zoltán, Eiben Tamás és Rákóczi Jenő eddigi plébániai kormányzók.

 

Plébánia kormányzóvá kineveztem:

            Markovics Balázst, a püspökladányi Szent Péter és Pál Plébániára.

 

Kórházlelkész kinevezés:

Linzenbold József kisvárdai esperes, plébános a Felső-Szabolcsi Kórházba.

 

Kápláni kinevezés:

            Szidor Jánost, a debreceni Szent Anna Főplébániára küldöm további lelkipásztori szolgálatra.

 

Tanulmányok folytatása:

            Halász István újmisés atyának egy év tanulmányi szabadságot engedélyezek Rómában.

            Németh István atya – a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébánián betöltött kápláni szolgálatát megtartva – a Pápai Biblikus Intézetben kezdi el doktori képzését.

 

Felmentések:

            Kiss Zsolt Attilát felmentem a püspökladányi Szent Péter és Pál Plébánia vezetése alól és – saját kérésére – engedélyezem, hogy a Melbourni Főegyházmegyében a magyar anyanyelvű hívek lelkipásztori szolgálatát elláthassa.

            Tóth László esperes urat – köszönetnyilvánításomat kifejezve – felmentem a nyíradonyi Szent György Vértanú Plébánia plébániai kormányázói tisztségéből.

Akolitusok és diakónus lelkipásztori gyakorlata

Szabó Gábor diakónus úr a debreceni Megtestesülés Plébánián teljesíti gyakorlati idejét szeptember 1-től.

Tóth László akolitus úr szeptember 1-től a debreceni Szent Anna Főplébánián teljesíti pasztorális évét. Diakónus szentelése október 1-jén lesz Rómában.

Mike Ervin tanulmányvégzett teológushallgatót felvettem egyházmegyénk kispapjai sorába, és a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébániára küldtem június 1-től akolitusi gyakorlatra.

 

Palánki Ferenc

debrecen-nyíregyházi megyéspüspök

  • Galéria:
    • 6e1a62cefb3736a146939183c6852626_XL