2021. június 30., szerda 21:05

Aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott – A Szent László Imaszövetség júliusi elmélkedésének titka

Az egyházmegyei alapítású Szent László Imaszövetségbe tagjai minden nap imádkoznak egy tized rózsafűzért, és elsőcsütörtökönként részt vesznek szentségimádáson, amelyet egyházmegyénk papjaiért és új papi hivatások születésért ajánlanak fel.

A hívek ilyen formában is kifejezik, hogy felelősségteljesen szívükön viselik a papi hivatások szolgálatát egyházmegyénkben. Az aktuális tized rózsafűzért az imaszövetség szándékával a szentmisék előtt a hívek közösen is elimádkozhatják.

A júliusi elmélkedés rózsafüzér titka: Aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

A korona szó hallatán rögtön egy király vagy egy királynő juthat eszünkbe, hiszen ez egy olyan különleges ékszer, amit olyanok fejére raktak az idők során, akik valami miatt figyelmet érdemelnek. Mária egy meghatározó karaktere az üdvtörténetnek, aki valóban nagy tiszteletet érdemel.

Ebben a titokban mégis két dologról is elmélkedhetünk: arról, hogy ki kapott koronát, és arról is, hogy ki adott koronát kinek.

Egyrészről tehát arról, hogy a Szűzanya milyen nagy tiszteletet érdemelt ki az üdvtörténet folyamán, királynőként – uralkodóként tárul elénk: tiszteletet érdemel.

De egy másik fontos dologra is felfigyelhetünk: Jézus a mennyben megkoronázza Máriát, tehát elismeri az ő munkásságát, küzdelmeit, egész személyét, az egész lényét.

A mindennapi küzdelmeink során sokszor csak azt érezzük, hogy az Isten távol van tőlünk, mintha meg se hallgatna. és elhagyott volna minket. Számtalanszor azt vesszük észre, hogy egyedül maradunk a küzdelmeinkben, és senki se becsüli meg azt, ha egy-egy jó dolog mellett kiállunk. Mintha csak feleslegesen fáradoznánk mindenféle elismerés nélkül.

Ez a titok egészen más oldalról mutatja be a dolgokat. Az Istennek nem vagyunk másodlagosak, nem lényegtelen az, hogy mit teszünk vagy éppen az, hogy kik vagyunk. Igenis fontosak vagyunk neki.

Nézzük csak Mária életét. Az egész életét odaadta az Istennek, megszülte a Megváltót, de még neki is ki kellett állnia az életnek az összes nehézségeit. Talán a legnagyobbat is, amit egy édesanya átélhet: látnia kellett saját fiának a halálát. Úgy tűnhet, hogy az Isten nem is honorálja az életét.

De ez a titok teljesen másra hívja fel a figyelmet! Máriát a mennyben korona várja, a legnagyobb elismerés, amit el tudunk képzelni.

Ez a titok bíztasson minket arra, hogy bár a mi életünk is számtalanszor tűnhet elhagyatottnak és kudarcokkal telinek, mégis az igazi biztos és fontos elismerés nem maradhat el: Máriát a mennyben korona várta, reméljük, hogy ránk is valami hasonló várhat.

 

 Németh István atya

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

  • Galéria:
    • Aki-teged-Szent-Szuz-a-Mennyben-megkoronazott1