2021. június 25., péntek 10:39

Készítsük elő az Úr útját mások szívében! – Keresztelő Szent János születésnek ünnepén szentelték újra a debreceni templomot

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök felújítás után újraszentelte a debreceni Szent László domonkos-templomot 2021. június 24-én, Keresztelő Szent János születésének főünnepén. A templomot még 2020-ban felújították, majd Andrzej Kostecki OP vikárius megáldotta azt november 8-án.

 7M7A2045

Lenyűgöző látvány fogadja a debreceni templomba betérőt. Az új bútorzatot kapott nagyobb terű szentélyben összhang uralkodik. A kőből készült oltár és ambó, az impozáns tabernákulum mellett a páratlan megoldással megjelenített feltámadt Krisztus a kereszttel ragadja magával a szemlélőt. A keresztről a mennyei dicsőségbe átlépő Krisztus a forma és a fény drámai hatásával az örök boldogság jelenlétének katartikus élményét nyújtja.

7M7A2056

A feltámadt Krisztus megjelenítése abból az alapgondolatból született, hogy a keresztre feszített Krisztus áttöri a halál falát és élőként jelenik meg közöttünk. Míg ezer évig a feltámadt Krisztus élt a középpontban, majd újabb ezer évig a Megfeszített, most annak vágyát öntötték formába, hogy a harmadik évezredben mindkettő jelen legyen és megerősítsen bennünket abban, hogy nagypéntek a feltámadásban lett erős – fogalmazott Górski Jacek OP plébános, aki Karol Badyna lengyel szobrászművészt kérte fel, hogy mindezen elképzelést megvalósítsa. A szentély teljes berendezésének tervezése és kivitelezése is az ő munkáját dicséri.

A felújítás során a hangosítás, vízvezeték és a villanyhálózat korszerűsítése is megtörtént, valamint márványburkolatot kapott a templom egész belső tere.

7M7A2032

Palánki Ferenc megyéspüspök atya a szentelési szentmise homíliájában Keresztelő Szent János különleges küldetéséről beszélt, kiemelve azt, hogy az Egyház Szűz Mária születése mellett az ő születését is ünnepli. Keresztelő Szent János előhírnöke volt az érkező Messiásnak, az ígéretek beteljesülésének, ő mutatott rá Jézusra, mondván: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit” (Jn 1,29). Majd megkeresztelte azokat az embereket, akik bűnbánatot tartottak, ezzel is készítve a Messiás útját mások szíve felé. Belátta, hogy mi az ő dolga: rámutatott Jézusra, majd háttérbe húzódott, és azt mondta: „Neki növekednie kell, nekem kisebbednem” (Jn 3,30). Gyönyörű példája annak, hogy mi is ezt az utat járjuk. Életünknek Istenről kell szólnia, arról, Aki végtelenül szeret minket, Aki elküldte Fiát hozzánk, hogy megváltson bennünket.

Keresztelő János egész életével rámutatott Jézusra. Kiállt Érte, életét adta azért, Aki maga az igazság. Ő az utolsó próféta és az első vértanú. Egy tálon vitték Heródeshez a fejét annak, akiről azt mondja az evangélium: „Asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál” (Mt 11,11).

7M7A2008

A templom is Jézusra mutat. A mennyország kapujaként arra hívja fel a figyelmünket, hogy több van bennünk, mint amit itt a földön megélhetünk. Keresztelő Szent János ebben is példát adott nekünk. A keresztény ember az életével kell, hogy rámutasson Istenre. Szent Pál szavai szerint a megkeresztelt ember a Szentlélek temploma. Amikor belépünk az Isten házába, tanúságot teszünk arról, hogy életünk az evilági kereteken túl Jézus Krisztus által az örök élet.

7M7A1999

Ezért nekünk is az a feladatunk, hogy előkészítsük az utat mások szíve felé, és engedjük, hogy nagyra nőjön bennünk Krisztus, tanúságot téve az igazságról, Isten végtelen szeretetéről – fejezte be elmélkedését Palánki Ferenc megyéspüspök.

Kovács Ágnes

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 7M7A1998
  • 7M7A1999
  • 7M7A2000
  • 7M7A2001
  • 7M7A2002
  • 7M7A2008
  • 7M7A2009
  • 7M7A2018
  • 7M7A2019
  • 7M7A2020
  • 7M7A2027
  • 7M7A2028
  • 7M7A2029
  • 7M7A2032
  • 7M7A2035
  • 7M7A2037
  • 7M7A2042
  • 7M7A2043
  • 7M7A2045
  • 7M7A2049
  • 7M7A2050
  • 7M7A2051
  • 7M7A2052
  • 7M7A2056
  • 7M7A2057
  • 7M7A2062