június 2021

„Én így szeretnék majd emlékezni a „szentimré”-s évekre….”

Intézményünk 2021. június 25-én tartotta a 12. évfolyam ballagási ünnepségét Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. Az ünnep méltó az intézményünkben 4, 8, vagy 12 évet tanuló diákok eredményes munkájának a lezárása. Az iskolánk gyönyörű tanulmányi átlageredményéből kivették a részüket a most ballagó diákjaink is, amelyhez gratulálunk nekik.

A ballagáson Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be. A főpásztor üzenete itt olvasható: http://www.dnyem.hu/index.php/item/3651-jarj-elottem-es-legy-tokeletes-palanki-ferenc-megyespuspok-a-vegzos-diakokhoz-szolt-a-ballagassal-egybekotott-szentmisen-nyiregyhazan

A ballagási ünnepségen a végzős diákok megköszönték a vezetőség munkáját, átadták a szeretet virágait Palánki Ferenc püspök atyának, iskolalelkészünknek, Nagy Csaba atyának és az iskolavezetés jelen lévő tagjainak.

14

A diákokat búcsúztatta és köszöntőt tartott iskolánk intézményvezetője, Tormássiné Kapitány Ágotha. Beszédében utalt az év viszontagságaira, és arra az értékre, amit az érettségivel megszereztek diákjaink.

„Ballagásotok igen rendhagyó módon történt, hiszen az érettségi bizonyítvánnyal a kezetekben vettetek részt az utolsó közös szentmisénken. És rendhagyó formában fogalmazhatom meg a búcsú gondolatait.

Maga az érettségi egy értékmérő, amely egyrészt mutatja, mint iskola mennyit érünk, mennyire tudtunk titeket gazdaggá, szabaddá tenni, mennyire tudtuk felkelteni az igényességet minden igazra, szépre, jóra.

04

De értékmérő számotokra is, hiszen azt is megmutatják eredményeitek, mennyire voltatok fogékonyak azokra az ismeretekre, értékekre, amelyeket az iskola nyújtott nektek. A tanórai ismeretszerzés mellett a lelkigyakorlatok, a kirándulások, az osztályprogramok segítették az együttműködés szabályainak megismerését, a keresztény értékrend elmélyítését a mindennapi életetekbe. Bízom abban, hogy ezzel olyan alapot kaptatok, amelyre építkezni tudtok a következő években.”

Az intézményvezető utalt beszédében a szülőkkel tartott szoros kapcsolatra, a sok segítségre, támogatásra, melyet ünnepélyesen meg is köszönt a nevelőtestület nevében is.

„Úgy érzem, abban, hogy milyenek lettek gyermekeink, és milyen lesz az életük, közös a felelősségünk. Kérem, a továbbiakban is álljanak mellettük, hogy tartós boldogsággal élhessék életüket. Kívánom, hogy jó egészségben segítsék továbbra is gyermekeiket, imáikkal, szeretetükkel egyengessék útjukat!”

Ezt követően féltő, szerető szavaival búcsúzott el igazgatónő a 12. évfolyamtól:

07

„Fontos, hogy a búcsú után se szakadjatok el végleg egymástól! Gondoljatok arra, hogy négy, nyolc vagy tizenkét év alatt olyan mély barátságokat kötöttetek, amelyek elkísérnek további utatokon! A gimnázium közösségéhez való tartozás évek múlva is azt jelenti majd, számítanak rátok és számíthattok egymásra.

Tanártársaim és a gimnázium dolgozói nevében Hamvas Béla gondolatával kívánok nektek sikeres életutat.

„ A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle….. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, oszd meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd.”

Ezt ne feledjétek, Isten Veletek!”

A 11-es tanulók nevében így búcsúzott el iskolatársuk a ballagó tizenkettedikesektől:

„Szeretném, ha mindegyikőtök büszke lenne magára. Az évek alatt rengeteg mindent megtanultatok, és megérettetek arra, hogy tovább lépjetek.”

„…azt kívánom nektek, hozzátok ki minden egyes napból a legjobbat. Járjatok bátran, tudva, hogy Isten vigyázz rátok.”

Majd Teréz anya szavaival zárta gondolatait:

„Légy nagylelkű, és megértő! Senki se jöjjön úgy hozzád, hogy ne érezné magát jobban és boldogabban, amikor távozik. Légy Isten jóságának élő kifejeződése. Legyen kedvesség arcodon, szemedben, mosolyodban, és meleg kézfogásodban!” (Teréz anya)

A tizenkettedikesek szép gondolatokkal köszöntek el szeretett iskolájuktól:

„Olyan közvetlen és szeretetteljes emberektől tanulhattam, akik figyeltek és igazán láttak minket, jól ismertek és terelgettek. Szívünkben megmarad tanáraink végtelen odaadása.

Mi végzősök most szárnyat bontunk, nagy álmokat álmodunk, és lehet, hogy százfelé visz az utunk, de minden örömöt és idővel megszépülő kicsit búsabb pillanatot magunkba zárunk, mert ezek az emlékek adnak majd bátorságot, biztonságot vagy reményt a továbbiakban.”

Az elvállás nehéz pillanatait megható dalszöveggel oldották fel tanítványaink, és adták át a nálunk töltött múltjukat az emlékezésnek:

„Volt egy osztály, egy egész világ

Te is ott voltál, emlékszem rád

Mert néha még tart az osztálykirándulás

 

Ahogy mi láttuk, nem látta más

Amit mi hittünk, nem hitte más

És néha még tart az osztálykirándulás”

(Részlet :Sztevanovity Zorán és Dusán)

 

Szöveg és fotó: Zagyva Klára tanár, sajtóapostol

A ballagásról később további képek megtekinthetőek az iskola honlapján: https://szentimre-nyh.hu/

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola intézményének végzős diákjaihoz szólt június 25-én, Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban bemutatott ballagási szentmisén. A főpásztor homíliájában a tökéletesség filozófiai értelméről, az annak ellenére szeretetről, a szabadságról, elköteleződésről, hűségről elmélkedett, amely üzenet megszívlelendő, akár egy életprogram vezérelvének is tekinthető az életbe induló fiatalok részére.

 12

„Járj előttem és légy tökéletes!” (Ter 17,1). Ábrahám 99 éves volt, amikor az Úr erre utasította őt. Nektek 18-19 éves korotokban mondja ugyanezt az Úr rajtam keresztül, a világ pedig azt sugallja, azt akarja elhitetni, hogy tökéletesek vagytok, úgy ahogyan vagytok, és arra buzdít, hogy valósítsátok meg önmagatokat – kezdte elmélkedését a főpásztor, majd az isteni igazság mellett kiállva erősítette a fiatalokban azt, hogy nem tökéletesek, mert akkor nem hangzana el az isteni felszólítás: „… légy tökéletes!” Mit is jelent ez? A Jóisten végtelenül szeret tökéletlenségünkben is. Az szeret igazán, aki a tökéletlenségünkkel együtt, vagy talán annak ellenére, mégis szeret bennünket – fogalmazott.

03

„Ha meg akarsz tanulni így, isteni módon szeretni, akkor a másik embert, a szintén nem tökéletest – a majdani házastársadat, a családodat, szeretteidet, azokat, akikkel találkozol – annak ellenére, mégis szeresd!

Isten utasítása tehát nem más, mint egy meghívás a növekedésre, fejlődésre, formálódásra. Ne elégedj meg önmagaddal, ne add föl az álmaidat, az elképzeléseidet, de tudd azt, hogy egyedül nem fog menni. Kell hozzá az Isten kegyelme, segítsége, tudd, hogy kihez fordulj.

Az ember bűnös állapotában menthetetlen. Ennek jelképe a leprás, aki odament Jézushoz, alázattal leborult előtte, és így kérlelte: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem” (ld. Mt 8,1-4). Ez kifejezi, hogy Jézus képes meggyógyítani bennünket, de ha valami miatt nem akarja, azt is el kell fogadni. Menthetetlen állapotunkban rá kell bízni magunkat Jézusra, és nagy alázatossággal kell hozzáfordulni.

Ez a helyes emberi magatartás Isten felé. Minden élethelyzetben megtapasztaljuk az Ő segítő kegyelmét. Van-e bátorságunk rábízni magunkat, kérni a segítségét az Ő tetszése szerinti formálódásunkra? Ez az embertől egy döntést igényel.

04

Sok lehetőség, gazdagság van bennetek. A szabadság nem a függetlenséget, és a szabályok nélküli életet jelenti. Sikereink, céljaink eléréséhez kell az emberi akarat is, de önmagában kevés. Akkor vagy sikeres, ha képes vagy szeretni, döntést hozni, elköteleződni valaki és valami mellett. Mert az igazi szabadság ezt jelenti.

Arra vagy szabad, amire elkötelezted magad, és annyira vagy szabad, amennyire elkötelezted magad. Ha teljesen elkötelezed magad a házasság, vagy a papi- szerzetesi hivatás mellett, minden mástól szabaddá válsz. De ha nem teljes az elköteleződésed, akkor mások megkötöznek és csökkentik a szabadságodat. A szabadság megélésének első lépése a döntés, utána a hűség szabadsága, amikor valaki képes odaáldozni az életét. A leprás jó helyre fordult, menthetetlen volt az élete, de hitt Jézusban, aki azért jött erre a világra, hogy megmentsen. Jézus így válaszolt neki: „Akarom, tisztulj meg” (Mt 8,3). Ez azt jelenti: akarom, hogy élj, örökké élj, járj előttem és légy tökéletes!

A tökéletes filozófiai értelemben azt jelenti, hogy mindenki alkalmas arra, amire teremtve van. Te mire vagy teremtve, téged mire szánt az Isten? A szeretetre. Ha alkalmas vagy a szeretetre, akkor valóban a tökéletesség útján jársz.

10

Erre a nagy kalandra hívott meg Isten, és nem hagy magadra, hanem várja, hogy újra és újra megszólítsd Őt. Amikor előtte jársz és képviseled, amikor a szeretetét hordozod a földön és osztod meg másokkal, az Ő szeretetével szeretsz. Ekkor azt a tökéletességet valósítod meg, amire ő meghívott és amihez erőt ad. Hiszen így szól rajtad keresztül másokhoz is: Jó hogy vagy, akarom, hogy legyél, hogy élj, hogy örökké élj! – fejezte be elmélkedését Palánki Ferenc megyéspüspök.”

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Zagyva Klára tanár, sajtóapostol

Ajánló a tartalomból:

A hitünk szent titka címmel – Palánki Ferenc egyházmegyénk főpásztora Úrnapja ünnepének misztériumába vezet be miket elmélkedésével.

A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (szeptember 5-12) egyházmegyénkből számos család és közösség személyes jelenlétével bekapcsolódik, több mint ezer fő jelezte szándékát a regisztrációs rendszerben. A programokról, előadókról Szilágyi Eszter, a NEK egyházmegyei kapcsolattartója tájékoztat bennünket.

Ha néha nem látom Jézust az életemben, bátran tekintsek a mellettem állóra; vagy ha választ akarok adni a szeretetére, megint csak bátran forduljak a mellettem álló felé” Halász István diakónust ezen a hétvégén, 2021. június 26-án szentelik pappá. István életéről, hivatásáról vall az írásában.

Egyházmegyénk jubiláns papjait ünnepi rekollekción bemutatott szentmisén köszöntötték. Ezen alkalmon Szabó József egri szemináriumi spirituális atya Szent József-évéhez kapcsolódóan, Szent József identitásáról beszélt.

Krisztus vére, részegíts meg engem, hogy az első szerelemnek ebben a mámorában

mindig megmaradjak!”A gyémántmisés Varga János atyával beszélgetünk életéről, hivatásának születéséről, a 65 év papi szolgálatáról, Egyházról.

30 éve járt Debrecenben Szent II. János Pál pápa –1991. augusztus 16-án első alkalommal fordult elő, hogy Péter utóda felkereste a magyar egyház híveit. Szent II. János Pál pápa első magyarországi útja során Debrecenbe is ellátogatott. A neves évforduló megünneplésére már megkezdődtek az előkészületek. Visszatekintést, visszaemlékezéseket olvashatunk, valamint dr. Krakomperger Zoltán atya a vele készült interjúban részletesen is bemutatja a közelgő megemlékezés eseményeit.

Ismerjük-e a gonosz természetét?Pankotai József nyíregyházi plébánossal szokatlan témáról beszélgetünk.

Ahol keresztényként az életben maradás mindennapi küzdelmet jelentNayna Babar pakisztáni diáklány a Debreceni Egyetemen tanul. A családjával és keresztény közösségével veszélyes körülmények között élő diáklánnyal életéről, céljairól beszélgetünk.

Mézesné Makó Zsuzsa a 2021. szeptember 1-én induló Szent József óvoda vezetője az elképzeléseiről, a tagintézmény nevelési terveiről beszél.

21 férfi tesz tanúságot Szent József-évében – A Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében interjúkat olvashatunk a lelkészség oldalán. Írásaikból a jelenlegi számunkban két családot mutatunk be.

 

Az Öröm-hír újság megtalálható egyházmegyénk templomaiban.

 

Kovács Ágnes/Öröm-hír Szerkesztőség

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

4024 Debrecen, Varga u. 4.

06/30/240-1482

Web: www.dnyem.hu

https://www.facebook.com/dnyem/

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2021. június 25., péntek 10:50

Az MKPK Titkárságának közleménye

A sajtóban megjelent hírek pontosítása és téves értelmezések elkerülése érdekében fontosnak tartjuk jelezni, hogy miután Dr. Vadai Ágnes frakcióvezető-helyettes asszony (DK) 2021. június 16-án sajtótájékoztatót tartott a budapesti Szent István-bazilika előtt, az ott elhangzottakkal kapcsolatban június 21-én levélben kereste meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát. Megkeresésére a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia június 22-i válaszában, amelyet a testület titkára jegyez, a következőkre hívta fel a figyelmet:

Magyarország Alaptörvénye és a vonatkozó jogszabályok értelmében minden egyházi személyre, illetve egyházi intézményben dolgozóra ugyanazok a büntetőjogi szabályok vonatkoznak, mint mindenki másra. A törvényjavaslat e rendelkezésekkel ellentétesnek tűnik (pl. Magyarország Alaptörvénye XV. cikk: A törvény előtt mindenki egyenlő; T) cikk: Jogszabály nem lehet ellentétes az alaptörvénnyel). 

Frakcióvezető-helyettes asszony levelében felhívta a figyelmet Ferenc pápa vonatkozó rendelkezéseire is. Udvarias válaszában az MKPK titkára biztosította frakcióvezető-helyettes asszonyt, hogy a pápa ezen rendelkezéseit a Konferencia ismeri és magára nézve kötelezőnek tartja, beleértve a gyónás szentségére vonatkozó titoktartást is, amely Ferenc pápa szerint sem képezi vita tárgyát. Az MKPK gyermekvédelmi intézkedéseiről, így többek között egyetemi szintű, akkreditált gyermek- és ifjúságvédelmi képzéseiről több évre visszamenőleg tájékozódhat frakcióvezető-helyettes asszony oldalainkon (pl. katolikus.hu, btk.ppke.hu).

A fentiek alapján az általa kért konzultációt a Konferencia nem tartja indokoltnak.

Egyebekben a most történtek kapcsán kénytelenek vagyunk szót emelni a más vallásoktól és foglalkozási csoportoktól eltérő bánásmódra irányuló diszkrimináció ellen. Ahogyan az MKPK június 2-án kiadott közleményében is említette, nem szolgálja az áldozatok és a társadalom érdekeit, ha egyéni és családi tragédiákat hangulatkeltő szalagcímekben, illetve egész közösségek, egyházi és világi hivatások megbélyegzésére, lejáratására - rövidtávú politikai haszon érdekében - használnak fel. Ez különös tiszteletlenség az érintettek iránt.

 

az MKPK Titkársága

Budapest, 2021. június 25.

 

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

           

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök felújítás után újraszentelte a debreceni Szent László domonkos-templomot 2021. június 24-én, Keresztelő Szent János születésének főünnepén. A templomot még 2020-ban felújították, majd Andrzej Kostecki OP vikárius megáldotta azt november 8-án.

 7M7A2045

Lenyűgöző látvány fogadja a debreceni templomba betérőt. Az új bútorzatot kapott nagyobb terű szentélyben összhang uralkodik. A kőből készült oltár és ambó, az impozáns tabernákulum mellett a páratlan megoldással megjelenített feltámadt Krisztus a kereszttel ragadja magával a szemlélőt. A keresztről a mennyei dicsőségbe átlépő Krisztus a forma és a fény drámai hatásával az örök boldogság jelenlétének katartikus élményét nyújtja.

7M7A2056

A feltámadt Krisztus megjelenítése abból az alapgondolatból született, hogy a keresztre feszített Krisztus áttöri a halál falát és élőként jelenik meg közöttünk. Míg ezer évig a feltámadt Krisztus élt a középpontban, majd újabb ezer évig a Megfeszített, most annak vágyát öntötték formába, hogy a harmadik évezredben mindkettő jelen legyen és megerősítsen bennünket abban, hogy nagypéntek a feltámadásban lett erős – fogalmazott Górski Jacek OP plébános, aki Karol Badyna lengyel szobrászművészt kérte fel, hogy mindezen elképzelést megvalósítsa. A szentély teljes berendezésének tervezése és kivitelezése is az ő munkáját dicséri.

A felújítás során a hangosítás, vízvezeték és a villanyhálózat korszerűsítése is megtörtént, valamint márványburkolatot kapott a templom egész belső tere.

7M7A2032

Palánki Ferenc megyéspüspök atya a szentelési szentmise homíliájában Keresztelő Szent János különleges küldetéséről beszélt, kiemelve azt, hogy az Egyház Szűz Mária születése mellett az ő születését is ünnepli. Keresztelő Szent János előhírnöke volt az érkező Messiásnak, az ígéretek beteljesülésének, ő mutatott rá Jézusra, mondván: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit” (Jn 1,29). Majd megkeresztelte azokat az embereket, akik bűnbánatot tartottak, ezzel is készítve a Messiás útját mások szíve felé. Belátta, hogy mi az ő dolga: rámutatott Jézusra, majd háttérbe húzódott, és azt mondta: „Neki növekednie kell, nekem kisebbednem” (Jn 3,30). Gyönyörű példája annak, hogy mi is ezt az utat járjuk. Életünknek Istenről kell szólnia, arról, Aki végtelenül szeret minket, Aki elküldte Fiát hozzánk, hogy megváltson bennünket.

Keresztelő János egész életével rámutatott Jézusra. Kiállt Érte, életét adta azért, Aki maga az igazság. Ő az utolsó próféta és az első vértanú. Egy tálon vitték Heródeshez a fejét annak, akiről azt mondja az evangélium: „Asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál” (Mt 11,11).

7M7A2008

A templom is Jézusra mutat. A mennyország kapujaként arra hívja fel a figyelmünket, hogy több van bennünk, mint amit itt a földön megélhetünk. Keresztelő Szent János ebben is példát adott nekünk. A keresztény ember az életével kell, hogy rámutasson Istenre. Szent Pál szavai szerint a megkeresztelt ember a Szentlélek temploma. Amikor belépünk az Isten házába, tanúságot teszünk arról, hogy életünk az evilági kereteken túl Jézus Krisztus által az örök élet.

7M7A1999

Ezért nekünk is az a feladatunk, hogy előkészítsük az utat mások szíve felé, és engedjük, hogy nagyra nőjön bennünk Krisztus, tanúságot téve az igazságról, Isten végtelen szeretetéről – fejezte be elmélkedését Palánki Ferenc megyéspüspök.

Kovács Ágnes

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Forrás Lelki Segítők Egyesülete ebben az évben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. 2021. június 24-e emlékezetes lesz az egyesület számára, hiszen az eltelt három évtizedet szakmai konferenciával és egy új épület megáldásával ünnepelték.

A Forrás Lelki Segítők Egyesülete által Nagyhegyes területén fenntartott Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye területén található felújított és átalakított épületet még Klebelsberg Kuno építtette tanyasi iskolának. A közel 100 millió Ft-os beruházás során a központ tíz férőhellyel bővült, és a szenvedélybetegek felépülése folyamatában a rehabilitációs ellátás és a támogatott lakhatás szolgáltatásai között olyan lehetőséget kapnak a betegek, amely segíti őket – a rehabilitáció folytatása mellett – a munkavállalásban, képzéseken való részvételben.

7M7A1887

A jelenlévőket Berényi András, a Forrás Lelki Segítők Egyesületének elnöke köszöntötte. Visszatekintésében utalt a rehabilitációs program évtizedes történetére. 1990-ben indult az egyesület, a családok, szenvedélybetegek, krízisproblémával küzdők támogatására. Mint mondta, Tiszántúlon hiánypótló ez a megújulás, legközelebb Szeged térségében találkozunk hasonló rehabilitációs intézménnyel, éppen ezért nemcsak Debrecenből, hanem a térségből is fogadnak gyógyulni vágyókat.

Végül köszönetet mondott a támogatásért a Magyar Kormánynak, Debrecennek, a munkatársainak az odaadó munkáért és a lakóknak a négy éves küzdelem során a pandémia, bezártság okozta nehézségek türelmes elviseléséért.

7M7A1917

Batizi Ildikó, az intézmény vezetője az ünnepségen elmondta, 16 és 50 év közötti függőségben szenvedő férfiakat fogadnak. A 12 hónapos terápia során készségeket, képességeket fejlesztenek, amelyek segítenek a visszailleszkedésbe. Jó tapasztalata van az intézménynek, hiszen a programban résztvevők képesek az újbóli teljes élet folytatására.

Az intézményvezető hangsúlyozta, hogy az alap az önismeret, a felelősségvállalás, erre épül a kommunikáció, konfliktus kezelés fejlesztése, a segítségkérés megtanulása stb. Összesen 27 kompetenciával dolgoznak az egymásra épülő rendszerben. Az első 12 hónap nagyon nehéz, hiszen vissza-visszatérnek a szerhasználat időszakának nehézségei. Azt is megtapasztalták, hogy a több évtizedekig is küzdő szenvedélybeteg rehabilitációjára nem elég az egy év, további lelki-, pszichés gondozásra van szükség. Erre hoztak létre Debrecenben egy 2x6 fő számára biztosított külső férőhelyet. Így, akiknek a 12 hónap után még szüksége van további támogatásra a tanuláshoz, a munkaszocializációhoz, további három éves időtartam biztosított számára.

 7M7A1955

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az épület megáldása előtt az egyesület Forrás nevéből kiindulva a sokat idézett 87. zsoltár szavaival – „Minden forrásom belőled fakad” – emlékeztetett a közelgő budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Isten maga a forrás, minden Belőle, szeretetből fakad. Ő mindenkit atyai szeretettel, feltétel nélkül szeret. A szívéből indul ki a szeretet és jut el az emberek szívéhez, amelyből túlcsordulva mások is részesednek.  

 7M7A1866 másolata

Az ünnepségen további beszédet mondott: dr. Simon Attila István, az EMMI helyettes államtitkára és dr. Papp Csaba, a Debrecen Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának társadalmi elnöke.

 

Kovács Ágnes

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Forrás Lelki Segítők Egyesülete megalakulásának 30. évfordulóján „A Katolikus Egyház szerepvállalása a szenvedélybetegek ellátásában” címmel szakmai konferenciát rendezett június 24-én, a Svetits Intézetben.

7M7A1841 

A konferencia résztvevőit Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök nevében is köszöntötte dr. Krakomperger Zoltán általános helynök atya, aki bevezető gondolataiban elmondta, a karitatív tevékenységnek új formái születtek az évszázadok előrehaladása során a Katolikus Egyházban, ezekben egymásba kapcsolódik kiegyensúlyozottan a szeretetszolgálat és az evangelizáció. Ebben a szolgálatban a célt így fogalmazhatjuk meg: „Egy igaz humanizmus, amely az emberben felismeri Isten képmását és segíteni akar neki, hogy életét ezen méltóságának megfelelően valósítsa meg.” Igaz, mert Istenhez méltó, és mert az ember méltóságának mindenben megfelelő.

Zoltán atya a szenvedélybetegek szolgálatát illetően kifejtette, mindenekelőtt pótolhatatlanul szükség van a szakmai illetékességre, kompetenciára, hogy – amire a Katolikus Egyház is törekszik –, a jót jól tudják megtenni, értelmének megfelelően célba juttatni. Ez a szolgálat egyik pillére – fogalmazott.

A szakmai illetékesség mellett a felebaráti szeretet is elengedhetetlen. Ennek gyönyörű összefoglalása az irgalmas szamaritánus példája. Zoltán atya azt hangsúlyozta, hogy aki a szenvedélybetegek gyógyulási folyamatából kiveszi a részét, kisebb-nagyobb mértékben az irgalmas szamaritánus bánásmódját követve, a bajba jutott embernek lesz a felebarátja, és nem kérdezi, hogyan jutott abba a helyzetbe, ki okozza a nyomorúságát, egyszerűen mellé áll és fel akarja őt emelni. Mindez már tartalmazza azt a szeretetet, amelynek mértéke maga Jézus Krisztus. Ez egyben minden Krisztusban hívő ember cselekvési programja is. Mindazok tehát, akik a szenvedélybetegek szabadításában részt vállalnak, ezt a programot követik, még akkor is, ha ez nem tudatosul bennük.

Mindez előrevetíti azt, hogy a Katolikus Egyház keresi a lehetőséget, a kapcsolódási pontokat minden jóakaratú civil kezdeményezéssel a szenvedélybetegek szabadításában. Erre mindkét részről a megfelelő válasz tehát nem az elzárkózás, a visszautasítás, hanem az együttműködés keresése – zárta gondolatait a helynök atya.

7M7A1849

Ezt követően dr. Papp Csaba, a Debrecen Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke nyitotta meg a rendezvényt. A szakember elmondta, a kábítószerügyi egyeztető fórumot a korábbi években azért hozták létre, hogy koordináljon egy olyan feladatot, amely megfoghatatlan és nehéz. Kifejtette, mindehhez hármas összefogásra, a civil kezdeményezésekre, az egyházra és a városra van szükség. Az ebben való küzdelem egyik nélkül sem megy. Ennek az összefogásnak köszönhető, hogy a kábítószerügy a designer-drog irányába nem robban Debrecenben.

A legnagyobb küzdőteret az alkohol problémája jelenti, amelyben szinte minden család érintve van, ahol az egyik legfontosabb tényező a szeretet. Kétszer annyira kell szeretni a szenvedélybeteg embereket, akik elismertségért, megértésért küzdenek. Papp Csaba figyelmeztetett a már megszületett alfa-generációra is, akik a virtuális világ valóságában élnek majd, és még nehezebb lesz őket utolérni, esetenként segíteni rajtuk.

7M7A1857

A Forrás Lelki Segítő Egyesület 30 éve szolgálja a várost. Berényi András klinikai szakpszichológus, az egyesület elnöke a szenvedélybetegek pszichoszociális ellátásának kezdeteire tekintett a konferencián, amely egészen 1989-re tekintett vissza. Ekkor volt lehetőség ugyanis a civil szervezetek alakulására, ebben az időszakban éledezett újra a Magyar Katolikus Karitász is.

Debrecenben 10-15 fő: orvos, pedagógus, szenvedélybetegség ellátásban dolgozó szakember, kolléga a Biblia azon részéről kezdett elmélkedni, amely az irgalmasság testi-lelki cselekedeteiről, a számonkérés idejéről szól. Feltették maguknak a kérdést, mennyire tudják felvállalni a mindennapi életben az elesettek támogatását. Akkor azt gondolták, fontos lenne ezt Debrecenben megvalósítani, hiszen itt a 90-es éveket megelőző időszakban még családsegítő szolgálat sem működött.

Akkor kapott helyet az alakuló Forrás Egyesület a helyi pártszékházban, de még mindig nem szervezetben, egyesületben gondolkodtak. Abban az időben a Német Karitász munkatársai Magyarországon jártak, és segítségüket felajánlva tapasztalatokat gyűjtöttek a segítő szervezetek létrehozásában. A legnagyobb hiányosságot a szenvedélybeteg ellátásban látták, nem volt egy olyan szemléletű pszichoszociális ellátás, amely együtt tud működni az egészségüggyel.

A Német Karitász küldöttsége tehát úgy döntött – látva az itteni szakemberek lelkesedését –, hogy ezen a területen indítja el a pszichoszociális ellátás képzési programját Debrecenben együttműködve a Forrás alakuló egyesületével. Ez nemcsak az emberek kiképzését jelentette, hanem szemléletformáló ereje is volt.

Ilyen előzményekkel indult el a Forrás Lelki Segítők Egyesülete, amelyhez alapul szolgált az Istenbe vetett hit, és mint a forrás, folyamatosan keresi az útját. Ennek köszönhetően Magyarországon elsőként kezdték meg működésüket, benne a szenvedélybetegek nappali ellátásával, közösségi, családsegítői, pszichiátriai közösség nappali ellátásának szolgáltatásával, illetve egy olyan ellátórendszert építettek ki, amely előkészítette a bejutást a rehabilitációs otthonba, valamint innen kilépve egy védett helyet is biztosítanak a betegeknek, mielőtt újra visszalépnek az életbe.

A szakmai konferencia további előadói

Siposné Koháry Szilvia vezető, RÉV szenvedélybeteg-segítő Szolgálat – Eger; Szarka György sorstárs-kísérő, Hivatásőrző Ház – Leányvár; Farnas István Géza intézményvezető, RÉV szenvedélybeteg-segítő Ambulancia – Székesfehérvár; Frankó András intézményvezető, családterapeuta, Fogadó Pszichoszociális Szolgálat, Máltai Szeretetszolgálat; Kálóczy Andrea intézményvezető, RÉV Szenvedélybeteg segítő Ambulancia – Szekszárd; Márton Andrea szociológus, Szent Erzsébet Karitász Központ – Esztergom-Budapesti Főegyházmegye; Fazekas György római katolikus pap, Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat.

A konferencián a debreceni kábítószerügyi egyeztető fórum nevében dr. Papp Csaba adta át az elismeréseket a Szenvedélyes Juniális verseny díjazottjainak: Tönkő Zsófiának, Németh Viktóriának és Czeglédi Anitának az elismeréseket.

A rendezvényt moderálta: Nyikos-Fegyveres Andrea

 

Kovács Ágnes

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

Szenes József atya aranymiséjére gyűltünk össze 2021. június 20-án a Szent László-templomban. Közösségünk jól ismeri őt, hiszen számtalanszor imádkozhattunk vele együtt szentmiséin, amikor helyettesítette a domonkos atyákat, hallgathattuk gondolatait Jézus Szentséges Szívéről, és főleg az Isteni Irgalmasságról, Fausztina nővérről. József atya az Isteni Irgalmasság missziós apostola, így sokat segített ezen lelkiség megismertetésében és elfogadásában a mi híveink körében is. 2010-ben, a plébániánkon rendezett Isteni Irgalmasság regionális konferencia egyik aktív résztvevőjeként beszélt többek között a Faustinum néven szereplő magyarországi társulatról, melyhez a plébániánk hívei közül is többen csatlakoztak. Ha Debrecenben járt, nem mulasztotta el beköszönni a plébániára vagy az irodába, szívesen beszélgetett bárkivel, nekünk is juttatott kis kiadványaiból.

Az ünnepi szentmisén hívatása összefoglalójaként Mécs László: Csak ennyi az egész című versét hallhattuk Majos Pius OP atya tolmácsolásában:

Mécs László: Csak ennyi az egész (részlet)

„Csak annyit tudtam, Valaki szeret.

Valaki nagyobb minden boldogságnál,

minden csendnél és minden szerelemnél,

nagyobb a Földnél és nagyobb az égnél.

Tudtam, szeret. És ennyi az egész.

Hagytam magam szeretni, mint a gyermek,

a Jézus Krisztus ember-ideálja.

Hagytam magam vezetni, mint a gyermek.

A gyermekben nincs cél, nincs hősiesség,

csak megy, ha küldik, s nem tudja miért.

És küldtek. Mentem. Ennyi az egész.”

József atya szentbeszédében emlékeztetett arra, hogy az ószövetségi korban parancs volt: nem jelenhetsz meg Isten előtt üres kézzel. Az Újszövetségben viszont Jézus kinyilatkoztatta szívét. A szív az egész ember, szívünkkel kell Istenhez emelkednünk. Ezért halljuk-mondjuk minden szentmisében: Emeljük fel szívünket – Felemeltük az Úrhoz.

Úgy szeretette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta(oda), hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen (Jn 3,16) – az Egyház ebből él, ebből kell tanulni, erőt meríteni, megújulni az Isten és ember iránti szeretetben.

Ki a hiteles keresztény? – tette fel a kérdést József atya. Aki jól imádkozik, és imája kapcsolja őt az Istenhez. Egy elgondolkodtató történetet mesélt el vendégünk, melyet egykor Tempfli József püspöktől hallott. Egy sebésznek egy este hirtelen meg kellett operálnia egy ötéves gyermeket, akinek perforált a vakbele. A műtét előtt elmondta a gyermeknek, hogy most elaltatja, s amire felébred, már meggyógyult. A gyermek viszont azt mondta, hogy ő elalvás előtt mindig imádkozik, s most is szeretne. El is mondta esti imáját az altatás előtt. A sebészt, aki már régóta leszokott az imáról, annyira meghatotta a gyermek és az imája, hogy azóta újra imádkozik, újra az Istenhez fordul.

A mai rohanó világban sajnos, megfeledkezünk a lelki dolgokról – folytatta József atya, de szükséges mindennap rendezni Istennel való kapcsolatunkat, és gyűjteni a lelki kincseket, melyek elvisznek majdan az Úrhoz. Hiteles keresztényekre van szükség, akik életükkel példázzák az evangéliumot. Az Egyház megmarad a világ végéig, ahogy XII. Piusz pápa fogalmazott: „Az Egyházat bántani és vádolni lelet, de legyőzni nem, mert az ereje Istentől van”. A mi feladatunk Isten szeretetparancsának engedelmeskedve hiteles keresztényként élni a világban, mert ezzel járulunk hozzá az Egyház megmaradásához.

József atya végül kértre, hogy vele együtt mondjunk hálát Harsányi Lajos: A levita énekel c. versével: (részlet)

„Engem az Úr ragadott el magához,
Õ tette Szent palástját vállaimra,
Azóta látok minden égi titkot,
enyém az arany, tömjén és a mirha…

Az Ő hatalmas Szent aranykeze most,
miként örök tűz, pihen áldva rajtam,
Én választottam a legszebb világot,
a legbölcsebb igéket mondja ajkam…”

A szentmise végén Foltin Ernő akolitus mondta el köszöntő, hálaadó gondolatait:

„Az ember keresi magát, keresi az Istent. Ugyanakkor Isten is keresi az embert. Ez a kölcsönös keresés 50 éve egy igenben csúcsosodott ki, és ez a határozott igen végigkísérte József atyát egész életében.

Aki ismeri József atyát, tudja, mennyire mély és stabil alapokon nyugszik hite és elkötelezettsége. Istentől kapott feladatát 50 éven át nagy szívvel és önzetlen szeretettel végezte az Egyház és a hívek szolgálatában.

Nagy hálával a szívünkben szeretnénk megköszönni mindazt, amit kaptunk József atyától, és azt, hogy hű szolgája és építője volt és magyar Egyházának és hazájának.

Kérjük, hogy a Jóisten áldása és kegyelme kísérje József atyát további életében, hogy az ő életében is beteljesedjenek Szent Pál apostol szavai, melyek szerint: „… akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem Annak, aki értük meghalt és feltámadt” (2Kor 5,15).

Isten áldja József atyát!”

 

Havas Lászlóné

Fotók: Kakas Edit

Szent László Domonkos Plébánia – Debrecen

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. június 21-én egy kisrepülő szállt fel a budaörsi reptérről, fedélzetén az Oltáriszentséggel és egy atyával, hogy két nap alatt körberepülve az országot, Krisztus védelmébe ajánlják hazánkat a járvány megszűnéséért és az Eucharisztikus Kongresszus lelki sikeréért.

A fedélzeten utazó római katolikus pap folyamatosan, órákon át áldotta hétfőn a keleti, kedden a nyugati országrészt és a határon túli, határmenti területeket. Számos helyen imacsoportok várták és imával kísérték az útját, ezért több templom fölött kissé leereszkedett a gép, így külön is köszöntve az áldásra váró, országunk megtéréséért imádkozó közösségeket.

Aznap reggel meglepetésként érkezett a hír, hogy ha valamelyik katolikus templom terén összegyűlünk, akkor lehetőséget kaphatunk arra, hogy a Debrecen légterén is áthaladó Eucharisztikus különgépről külön is kapjunk áldást az országjáró Oltáriszentséggel. 

DSCF7508

A Szent László Domonkos Plébánia udvarára szerveztük meg az eseményt, melynek híre az internet sebességének hála, sokakhoz eljutott. Több mint egy tucatnyian várakoztunk kitartóan a plébánia udvarán, amely alkalmas idő volt az ismerkedésre, beszélgetésre, hiszen a Szent István-templom és a Megtestesülés-templom hívei közül is érkeztek hozzánk. A vidám kedélyű csapat az imádságos várakozásban is összekapcsolódott.

Jó hangulatú, meghitt élmény volt közösen imádkozni, énekelni és az internetes radaron egyre növekvő izgalommal követni a repülőgép útját. Az időjáráshoz igazodva a hangulat is felforrósodott a hírre, hogy Hajdúszoboszló repteréről elindult felénk az "égen szálló szent kenyér". 

Igazán felemelő volt az áldásban részesülni, amikor a kisgép templomunk felett lelassított, majd többször is körözött fölöttünk. Megható volt tudni, hogy az Oltáriszentségben jelen lévő Megváltónk áldásában részesülünk mi és egész Debrecen is. Éreztük, hogy városunkkal, újra megnyíló templomainkkal együtt nagy szükségünk van erre.

A négyszemélyes kisrepülőn az Oltáriszentségen, az atyán és a pilótán kívül egy újságíró és egy operatőr is utazott, ugyanis kisfilm is készül az útról, amit kíváncsian várunk.

Néhány fotót is megosztunk, amit a várakozók készítettek:

 

Tóth Anita Fruzsina és Papp Eszter

Szent László Domokos Plébánia – Debrecen

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Pap- és diakónusszentelést, valamint olajszentelést tartanak 2021. június 26-án, szombaton, 10 órától a debreceni Megtestesülés-templomban (Borbíró tér 9.) az egyházmegye papsága és a hívek részvételével.

Az ünnepi szentmisén Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök áldozópappá szenteli Halász István diakónust, szerpappá Szabó Gábor akolitust és Keresztes Attila kamilliánus testvért. 

Ferenc püspök a nagycsütörtöki krizmaszentelési szentmise elhalasztása mellett döntött a kialakult járványügyi helyzet miatt, ezért most, ezen az ünnepen szenteli meg a keresztelendők, a betegek olaját, valamint a krizmát, és a papjai megújítják szentelésükkor tett fogadalmaikat.

 A főpásztor kéri a híveket, hogy imádkozzanak a szentelendőkért és új papi hivatásokért.

Jézus, örök főpap!

Tartsd meg papjaidat legszentebb Szíved oltalmában,
ahol senki sem árthat nekik.

Őrizd meg szeplőtelenül fölkent kezüket,
melyekkel naponta érintik szent testedet.

Őrizd meg tisztán ajkukat,
mellyel kimondják az átváltozás szavait

Őrizd meg tisztán és minden földi érdektől mentesen szívüket,
melyeket dicsőséges papságod magasztos pecsétje ékesít.

Növeld bennük az irántad való szeretetet és hűséget,
mentsd meg őket a világ mételyétől.

A kenyér és bor átváltoztatásának hatalmával együtt
add meg nekik a lelkeket átváltoztató erőt is.

Áldd meg munkájukat bő terméssel
és ajándékozd nekik egykor az örök élet koroná
ját.

Ámen

(Lisieux-i Kis Szent Teréz imája a papokért)

 

Fotó: papszentelés, 2020.

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye