október 2021
2021. október 09., szombat 14:51

Jót cselekedni életstílus!

2021. október 7. és 10. között egyházmegyénk is bekapcsolódik a 72 óra kompromisszum nélkül ökumenikus kezdeményezésbe, melynek célja, hogy megmutassuk a szeretet tevékeny oldalát, valamint embertársainkban erősítsük a tettek iránti felelősségvállalást, a feladatok iránti elköteleződés fontosságát. A 72 óra kompromisszum nélkül kezdeményezés lehetőség arra, hogy érzékenyítsük az ifjúságot, annak érdekében, hogy felismerjék a teremtett világ védelmét szolgáló sürgető feladatokat.

                         02

Október 8-án, egyházmegyénk intézménye, a kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda rendezte meg az országos program területi megnyitóját. A rendezvényt az intézmény vezetője, Kaszásné Tóth Judit nyitotta meg, aki hálát adott azért, hogy Isten a tenyerén hordoz bennünket, és ebből fakadhat az a mindennapi erő, hogy az adakozást sose szűken mérjük, hanem bővelkedjünk benne. Gondolatait követően az intézmény lelkésze, Bákonyi János atya Isten áldását és kegyelmét kérte a feladatokra, amelyekre Krisztusban vagyunk meghívva. A közös imádság után az intézmény polgárainak műsora került előadásra, amely a diákok és a tanárok együttműködésének, szeretetteljes és gondoskodó kapcsolatának gyümölcséről tett tanúságot.

                        03

  A verseket, énekeket, zenés és táncos műsorokat követően Türk László, egyházmegyénk oktatásszervezési főigazgatója köszöntötte a jelenlévőket, illetve mindazokat, akik csatlakoztak 72 óra kompromisszum nélkül programhoz. Gondolataiban felhívta a figyelmet az élménypedagógia fontosságára, arra, hogy egy feladat miként válhat élménnyé, és ez az élmény hogyan válhat az öröm és szeretet forrásává, amelynek nem csak intézményinkben, közösségeinkben, hanem családjaink életében is formáló ereje van. A köszöntés után Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere osztotta meg útravalóit az odafigyelés ajándékáról, amely szebbé teszi nem csak a környezetet, hanem a közösségek életét, az emberek lelkét.

                         05

Ezt követően Dr. Törő András, egyházmegyénk ifjúsági referense köszöntötte a program résztvevőit, tolmácsolva Palánki Ferenc püspök atyának, a rendezvény fővédnökének bátorítását és hálaadását. Miben segít bennünket a 72 óra kompromisszum nélkül? – tette fel a kérdést. Abban, hogy kibontakoztassuk magunkban a jót, az Isten teremtett képmását. Mindenkiben van valami isteni. Ezeknek az isteni, krisztusi jegyeknek az előmozdításában segítenek azok az alkalmak, amikor nemet mondunk a mulasztására és tudatosan gyakoroljuk a jó cselekvését. Ez a tudatosság hozzájárul ahhoz, hogy a jótettek gyakorlása leszivárogjon a hétköznapjaink legapróbb mozzanataiba, és mozgatórugójává váljon életünknek. Miért fontos, hogy megtanuljunk adni? – folytatta a kérdést Törő András atya. Azért, mert ha tudunk adni, akkor megtanulunk kapni, elfogadni. Elfogadni nem csak a kegyelmeket, hanem a kereszteket is. Amennyiben ezt a kölcsönösséget megéljük, akkor megtapasztaljuk az isteni gazdagságot, és a jó mindennapos cselekvése életstílussá formálódik bennünk.

                          Egyházmegyénk ifjúsági referensének útravalóit követően Szabó Tibor, a program országos koordinátora köszönte meg a kisvárdai intézmény tettrekészségét és szervezői munkáját, majd felhívta a figyelmet arra, hogy a 72 óra kompromisszum nélkül idén arra is rámutat, hogy éljünk bármilyen körülmény közepette – legyen az egy pandémia – Isten akkor sem hagy el bennünket. „Ne félj, mert én veled vagyok!” – ez a szentírási mondat jelöli ki a 2021. évi program vezérfonalát. Ebben a felszólításban elmélyülve osztotta meg gondolatait Dr. Seszták Miklós, országgyűlési képviselő, aki rámutatott Szent II. János Pál pápa hitvallására, életszentségére, bátor szellemére. Pápává választásakor homíliájában így szólt: „Ne féljetek!”, amellyel egy derűs reményre hívta a világot. Erre sarkallta a jelenlévőket Dr. Seszták Miklós is, aki elmondta, hogy sokszor tanulni könnyebb, mint segíteni, ezért kell az utóbbiban folyamatosan fejlődni, formálódni a hit és szeretet kegyelme által. A megnyitót közös faültetéssel zárták, melynek üzenete összefogásra szólít fel bennünket, és arra mutat rá, hogy bár a program 72 órát ölel fel, a tenni akarásunk, önzetlen és alázatos hozzáállásunk legyen folyamatos, szüntelen valóság az éltünkben.

Ezekben a napokban egyházmegyénk intézményei és plébániái szerte a két megyében tevékenykednek, vállalva a program mottóját, miszerint „Több vagy, ha adsz!”. Íme néhány mozzanat, hogy hol és hogyan igyekeznek a fiataljaink a szeretet tevékeny tanúivá válni:

Ajakon ezekben a napokban megszépül az iskola udvara, amelybe takarítással, parkosítással, virágültetéssel, a Szent II. János Pál pápa szobor környezetének rendezésével kapcsolódnak be az iskolai csapatok. A diákok vállalták a korábban Ajakon élő és szolgálatot teljesítő plébánosok, parókusok sírjainak rendbetételét. Az iskola további célja, hogy a tanulók karitatív tevékenységekbe is bekapcsolódjanak, ezért többek meglátogatják a településen élő szépkorúakat, betegeket, elesetteket, ahová az iskola gyermekei által készített ajándékokat viszik magukkal, hogy egy jóízű beszélgetést követően átadják szeretetük tevékeny jeléül.

Debreceni intézményünk, a Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium kertrendezéssel, gyomlálással, ültetéssel és garázsvásár megrendezésével kapcsolódik be a 72 óra kompromisszum nélkül programjába. Ezek mellett kirándulással egybekötött hulladékgyűjtést szerveznek, társasjátékok kíséretében hívják fel a figyelmet az újrahasznosítás fontosságára, valamint köszöntik a nagyszülőket is. Ahhoz, hogy előmozdítsák az intézmény diákjainak lelki növekedését, szentmise keretében kerül sor hálaadásra, a kezdeményezés lelki ajándékainak elmélyítésére.

Egyeken az intézmény épületeinek környezetében tevékenykednek: faültetés, udvari ülőalkalmatosságok kialakítása újrahasznosítással, komposztáló telepítése kerül sorra. Emellett a diákok a Karitász-ház körül tevékenykednek, ruhát válogatnak, a kisebbek számára mindezt pedig lelki nap is kíséri.

Fülöpön a tanulók bekapcsolódnak a községben zajló lomtalanításba, illetve hulladékgyűjtést szerveznek az iskola utcájában. Emellett a Diákönkormányzat (DÖK) különleges programmal hívja fel a figyelmet az újrahasznosítás fontosságára: osztályonként egy diáknak jelmezt készítenek hulladékból, majd az iskola diákközössége dönt arról, hogy melyik a legkreatívabb. A győztest nevezik ki 2021 DÖK királyává. A programot követően a jelmezek alkotóelemeit kiválogatják, ezzel gyakorolva a szelektív hulladékgyűjtés módszerét.

A geszterédi óvoda és általános iskola gyermekeinek egy része a község parkjának gondozásában segít, ahol a hulladékok összeszedésével és a falevelek gyűjtésével teszik szebbé a környezetet. Vállalták a temető területének, valamint sírjainak rendbetételét, illetve egy közelmúltban elhunyt pedagógus házaspár udvarának, környezetének gondozását is. Az iskola idén célul tűzte ki, hogy több osztály bevonásával a község időskorúit is segíti, kíséri. Ferenc pápa rendszeresen felhívja a figyelmet az idősek és fiatalok kapcsolatának ápolására, és kéri az ifjúságot, hogy figyeljenek az idősek bölcsességeire, táplálkozzanak belőlük, és ne tépjék el ezeket a gyökereket. A Szentatya erősen bírálja azt a gazdasági szemléletet, miszerint az idősek nem hasznos tagjai a társadalomnak. A geszterédi iskola erre hívja fel idén a figyelmet azáltal, hogy idős emberekhez látogatnak el a tanulók, hogy lélekben és testben is segítsék őket. Kerti munka, kukoricatörés és morzsolás, alma- és diószedés, udvarrendezés, ezek mind olyan hétköznapi munkák, amelyek által bekapcsolódhatunk az idősek mindennapjaiba, miközben növekedhetünk, épülhetünk a példáik, élettapasztalataik megosztása és szemlélése által.

Nyírbátori intézményünkben az alsó tagozatosok az iskolát és annak környezetét szépítik meg, illetve virágültetést szerveznek, munkájukat pedig a Diákönkormányzat tagjai segítik. A felső tagozatosok a három történelmi egyház templomainak környezetéről és épületeiről gondoskodnak. A középiskolások a nyírbátori köztemető gondozatlan sírjainak rendbetételét vállalták, a végzős osztályok pedig az iskola üvegfelületeinek megtisztítását, valamint a nyírvasvári Görögkatolikus Templom környezetének gondozását tűzték ki célul.

Nyíregyházi intézményünkben az osztályok különböző feladatokat tűztek ki célul: vállalták az iskolaépület takarítását, az iskola- és a kollégiumudvar rendbe tételét, madáretetők készítését és kihelyezését, leltárazást, raktárselejtezést, a kápolna takarítását, a papi parcella sírjainak gondozását, valamint állatvilág védelméhez kapcsolódó tevékenységek segítését egy menhely együttműködésével. Az iskola diákjai a Szent Imre Plébánia munkáját is segítik ezen a hétvégén: a plébánia Boldog Carlo Acutis Csoportja a jósavárosi lakók megszólítását célozta meg, hogy minél többekhez eljussanak az egyházközség programjainak lehetőségei.

Nyírtelken az általános iskola felső tagozatos diákjai a település hősi temetőjének sírjánál végeznek takarítást, miközben helytörténeti ismereteket is hallgatnak. Emellett megszépítik a templom és az iskola környékét is, illetve a tantermek, az öltözőszekrények rendezése sem marad el. A közösségi munka mellett az iskola arra hívta meg a diákokat, hogy otthon, családi környezetükben is tevékenykedjenek, amelynek élményeiről képek formájában kap megosztást az iskola közössége. Az alsó tagozatos diákok, a hét folyamán az idősek világnapja alkalmából köszöntő műsorral és rajzokkal készülnek a nyírteleki idősek otthona lakói számára. Az iskola tanulóinak tevékenységeit a cselekedetek mellett lelki beszélgetések, rövid tanítások, megosztások is kísérik, amelyben az iskola lelkésze, az osztályfőnökök, és a hitoktatók vesznek részt.

Egyházmegyénk intézményei mellett több településen is munkálkodnak a fiatalok: jánkmajtison a római katolikus templom környezetét teszik rendbe a község általános iskolásai, akik diószedéssel, falevelek gyűjtésével és a templom melletti közösségi ház rendbetételével is bekapcsolódnak az önkéntes akcióba. Kállósemjénben diákok és fiatalok fognak össze, akik hulladék és falevél gyűjtésével, madáretetők kihelyezésével végeznek jótékony társadalmi munkát. Demecserben a plébánia ifjúsági tagjai, a bérmálkozásra készülő fiatalok és szüleik, a közösség képviselőtestülete és hitoktatója vállalta a plébános vezetésével a templom körüli kerítés festését, közös szentmise ünneplését követően.

Hálásan köszönjük minden intézménynek és közösségnek a feladatvállalását és tanúságtételét! Életükre, munkájukra és közösségükre Isten áldását kérjük!

 

Ifjúsági Iroda - Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 

Örömteli, felemelő szívvel ünnepelték a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház búcsúját október 8-án. Az egyházközség közösségei zenés áhítattal, egész napos szentségimádással, rózsafüzér imádkozással készültek az ünnepi szentmisére, amelyet Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatott be. A szentmise szónoka dr. Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára volt. Az Eucharisztia ünneplésében részt vettek többek között dr. Papp Tibor, a görögkatolikus Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke, dr. Dobos András, a nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézet rektora, dr. Törő András, egyházmegyénk Püspöki Hivatalának irodaigazgatója, Csordás Gábor, az egyházközség plébánosa, az ünneplő közösség papjai, valamint a nyíregyházi esperesi kerület papsága.

A szentmisén a társszékesegyház éneklő közössége, a Bárdos Lajos Vegyeskar szolgált, vezényelt Gebri József.

38

Szent István a halála előtt 1038-ban, Nagyboldogasszony ünnepén Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Felajánlása óta a Magyarok Nagyasszonyaként is tiszteljük a Szűzanyát. Palánki Ferenc megyéspüspök köszöntve az ünneplő közösséget a magyar uralkodó gesztusának jelentőségére tekintve azt hangsúlyozta, hogy ebben a felajánlásban mi magunk is benne vagyunk, ezért kell hogy Szent István király példájára mi is a Szűzanya oltalmába ajánljuk országunkat, népünket, életünket.

31

Tóth Tamás atya homíliájában a kétezer évvel ezelőtt történt Nagypéntekre emlékeztetett, amely mint mondta, egyszerre fájdalmas és csodálatos esemény: „Jézus Krisztus nagypénteki kínszenvedésével és halálával megváltott bennünket, keresztje alatt ott állt édesanyja, Mária és a szeretett tanítvány, János. Akkor Jézus, Máriára mutatva a szeretett tanítványhoz fordult és azt mondta: „Íme a te anyád” (Jn 19,27). Ezzel nemcsak az apostolokat, a tanítványi kört, hanem az egész Egyházat, mindnyájunkat a Szűzanya oltalmába ajánlotta. Onnantól kezdve mindannyian édesanyánkként tekintünk Szűz Máriára.”

7M7A8255

Majd a szónok az ezután következő évszázadokra tekintett. Az Egyházban a Mária tisztelet mindig élő volt és egyre erősödő mértékben egyfajta vezérfonalként hatotta azt át keleten és nyugaton egyaránt: „Ezer évvel ezelőtt, amikor a magyarok megérkeztek ebbe a hazába és István király államot alapított, nem sokkal halála előtt rá kellett döbbennie arra, hogy nincs kire hagynia az országot. Akkor egy hasonló gesztussal azt tette, amit keresztény meggyőződésű uralkodóként a leginkább helyesnek gondolt, és az egész országot, benne mindannyiunkat a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta.”

Tamás atya gondolataiban továbbhaladva a történelemben elmondta: „Magyarország sok örömteli és fájdalmas eseményen ment keresztül, a boldog pillanatok mellett a keresztből is kijutott neki bőven, mígnem mintegy száz évvel ezelőtt Samassa József egri érsek ugyanazzal a gesztussal – mint történt kétezer és ezer éve – ő maga is fogadalmat és felajánlást tesz, a Szűzanya oltalmába ajánlva önmagát, valamint a rábízottakat. Így kezdte el a nyíregyházi templom építését.

06

Egy egészen konkrét gesztus révén összekapcsolódik a megváltás, az országfelajánlás és ennek a templomnak a kezdete” – fogalmazott Tóth Tamás atya,  majd annak felelősségére irányította a figyelmet, amely bennünket is arra kötelez, hogy önmagunkat is felajánljuk a Szűzanyának:

„Mi, akik Krisztus tanítványainak, Szent István országa polgárainak valljuk magunkat – néha büszkén, néha lehajtott fejjel –, föltehetjük a kérdést: Vajon mennyire tartjuk magunkénak azt, hogy Szűz Mária – akit mi Nagyasszonynak, Boldogasszonynak hívunk –, a mi patrónánk, édesanyánk, akinek mi már többszörösen is felajánlva vagyunk.

22

Vajon meg tudjuk-e ismételni önmagunkban ezt a gesztust? Hiszen bennünk is a sok örömteli pillanat mellett annyi kétség, nehézség és fájdalom van, ezért rászorulunk a Szűzanya oltalmára, párfogására. Vajon mi mennyire vagyunk készek arra, hogy ugyanezzel a felajánló gesztussal odahelyezzük önmagunkat, az életünket a Boldogságos Szűz elé? Merjük-e rábízni magunkat, és azt kérni, hogy fogja meg a kezünket és járjon velünk a Jézus Krisztushoz vezető úton?” – tette fel kérdéseit Tóth Tamás atya.

03

Minél távolabb van az embertől a saját születése és közelebb kerül a számadása napjához, egyre inkább érzi azt, hogy a léptei sokszor bizonytalanok. Tamás atya befejező gondolataiban arra utalt, hogy minél több élettapasztalatot szerzünk és minél több csalódás és öröm lesz az osztályrészünk, annál kevésbé vagyunk biztosak abban – ha nem vigyázunk –, hogy melyik út vezet Jézus Krisztushoz.

„Magyarok Nagyasszonya ünnepét ülve mi sem lehet számunkra természetesebb annál, minthogy követve az elődök példáját, a Szűzanyára tekintünk, oltalmába ajánljuk magunkat és kérjük, hogy bizonytalanná váló lépteinkben erősebben vezessen bennünket a Jézushoz vezető úton.

Kérjük a boldogságos Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen, legyen bennünk bátorság és bizalom önmagunkat újra és újra a Szűzanyán keresztül Istennek ajánlani” – fejezte be elmélkedését Tóth Tamás atya.

55

A szentmise után Maczkó Mária eMeRTon-, Magyar Örökség- és Prima-díjas énekművész, Mária énekeket énekelt. A művésznő előadása egy ima volt, amelyben egészen a Szűzanya közelébe énekelte a jelenlévőket, hangot adva örömnek és fájdalomnak, a Szűzanya oltalmának.

A nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház történetéről itt olvashatunk: http://www.dnyem.hu/index.php/item/3831-a-magyarok-nagyasszonya-tarszekesegyhaz-bucsui-unnepet-tartjak-oktober-8-an

A búcsúi szentmise itt újra megtekinthető:

 

Kovács Ágnes

 

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. október 08., péntek 11:52

Makai Viktória: Szűz Mária égi édesanyánk

Országos irodalmi sikereket értek el egyházmegyénk diákjai. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, készülődve a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, a Katolikus Kulturális Hetek keretében vers- és novellaíró pályázatot hirdetett meg A család Istentől rendelt közösség címmel.

A beérkezett 250 pályázatból közel 40 aranytollú diákot ünnepelhetünk és közülük a legtöbb díjazott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyéből került ki. A következő napokban az elismerésben részesült diákjaink írásait tesszük közzé, amelyek a Magyar Kurír oldalán is megjelennek.

Gratulálunk a díjazottaknak!

Az alábbiakban Makai Viktória (Kisvárda, Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda), aki a 15–18 éves korosztályban, vers kategóriában különdíjat nyert,  a Szűz Mária égédesanyánk című versét olvashatjuk.

 

Szűz Mária égi édesanyánk

 

Te, aki mindig vigyázol reánk.

 

Szeplőtelen Szűz Mária, Te,

 

Magyarok Nagyasszonya!

 

Mi védőnk, mi oltalmunk,

 

Te szíveddel vigasztalunk!

 

Nem véletlen választott ő,

 

Mindenható Üdvözítő

 

Édesanyja, szeplőtelen, istenfélő.

 

Az életed példás, tisztelendő!

 

Annyi szenvedés, fájdalom után,

 

Drága fiad elhunyt a Golgotán.

 

De Te mégis, mégis ennyi megpróbáltatás után

 

Hited elvesztetted tán?

 

Nem! Példát mutatsz nekünk, embereknek,

 

Hogy te hited soha nem törik meg.

 

Imádkozz és vigasztalódj ember,

 

Ha megteszed, többé vállad nem nyomja teher!

 

Szűz Mária, Mindnyájunknak édesanyja

 

Könyörögj érettünk, ha utolsót üt az óra!

 

Adj hitet és nyugodalmat, mindnyájunknak bizodalmat,

 

Nyisd meg nekünk fiad szívét, hogy kövessük üdvösségét!

 

Oh, Mária, Boldogságos Szűzanya! Arra kérlek, ne hagyj el soha!

 

 

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

„Örvendezzél, Isten Anyja, szíved mélyén. Boldog vagy, Magyarország, hogy Szűz Mária szent napját ünnepled. Ujjongjon az ég, a föld s a tenger!” (Az ünnep Magnificat-antifónája az I. Esti dicséretből)

Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Felajánlása óta a Magyarok Nagyasszonyaként is tiszteljük a Szűzanyát. A külön ünnepet XIII. Leó pápa engedélyezte népünk számára.

Az országfelajánlás 1038-ban történt, Nagyboldogasszony ünnepén. A Szűzanya és a magyar nép közötti kapcsolatot az István király halálát követő belső villongások sem tudták elhomályosítani. Magyarok Nagyasszonya tisztelete Szent László király uralkodása idején új virágzásba borult. Később a tatárokkal és a törökökkel szemben is Jézus és Mária nevét kiáltva harcoltak a magyarok, majd I. Lipót a török alóli fölszabadulás emlékére, hálája jeléül megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század végén.

Vaszary Kolos bíboros, prímás kérésére a Szentszék is elismerte a Mária-tisztelet nemzeti jellegét: XIII. Leó mintegy kilenc évszázados töretlen hagyományt szentesített, amikor 1896-ban külön ünnepet engedélyezett október második vasárnapjára. Ezt Szent X. Piusz helyezte október 8-ra.

1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa kápolnát szentelt a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére a Szent Péter-bazilika altemplomában.

A Patrona Hungariae sajátos ikonográfiája a napba öltözött asszony ábrázolásából bontakozott ki: a Szűzanya fejére a tizenkét csillagú korona helyett a magyar Szent Korona került, a karján ülő kis Jézus kezébe az országalma, Mária másik kezébe pedig az ország jogara.

Mi, magyarok elsőként, ám nem egyedül tiszteljük nemzeti patrónánknak a Boldogságos Szűz Máriát. Bajorországban 1620-ban, a fehérhegyi csata után kezdték nemzeti pártfogóként tisztelni, Franciaországot XIII. Lajos király 1638-ban, Ausztriát III. Ferdinánd 1647-ben ajánlotta Máriának. János Kázmér király 1656-ban nyilvánította a Szűzanyát Lengyelország Királynőjévé. A későbbi századok folyamán először Mexikót, majd egész Latin-Amerikát, Katalóniát és Dél-Ázsiát is a Szűzanya oltalma alá helyezték. Az angol püspökök 1893-ban ajánlották föl Angliát, melyet attól fogva Mária hozományának tartanak.

Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el. Szent István, első királyunk rendeléséből Nagyasszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen .

Forrás: Magyar Kurír

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Ferenc pápa a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének, Veres András püspöknek címzett levelében köszönetét fejezte ki az MKPK tagjainak is az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és a pápalátogatás előkészítéséért. A Szentatya olasz nyelvű levelének magyar fordítását teljes terjedelmében közreadjuk.

 

Kedves Testvéremnek,

Mons. Veres András

győri püspöknek

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének

Visszatérve az apostoli útról szeretném megköszönni Önnek és a magyar püspököknek azt a gondosságot, amellyel az Eucharisztikus Kongresszust és mindazt, ami látogatásomhoz szükséges volt, előkészítették. Bízom abban, hogy ez a nagy szolgálat, társulva a mindennapi lelkipásztori szolgálattal, bőséges gyümölcsöt fog hozni.

Köszönetemet fejezem ki a papoknak, a szerzeteseknek és a világi hívőknek, akik nagylelkűséggel és odaadással álltak rendelkezésre, és együttműködtek a hosszú előkészítő munka során. Hálám csak nő arra a gondolatra, hogy mindezt nem csak szorgalommal, hanem szívbéli szeretettel is tették, amely azoknak sajátja, akik jó szívvel adakoznak.

Szívemben őrzöm ezért mindnyájatok kedves emlékét, és szívből kérem az Urat, hogy adja meg nektek az apostoli termékenység kegyelmét.

Ezzel a lelkülettel küldöm apostoli áldásomat, és kérem, hogy imáitokban emlékezzetek meg rólam, testvéri közösségben

 

Ferenc pápa.

Kelt Rómában, a Lateráni Szent Jánosnál, 2021. szeptember 18-án.

 

Forrás: www.katolikus.hu

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK)

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) október 5-én és 6-án megtartotta őszi rendes ülését.

Az alábbiakban Dr. Tóth Tamásnak, az MKPK titkárának az ülésről szóló sajtólevelét olvashatjuk.

 IMG 1034 3856

 

A püspökök testülete a szokást követve idén ősszel is kihelyezett ülést tartott, amelynek ezúttal a Mátraszentimrén található Stella Katolikus Egyházi Üdülő adott otthont.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Ferenc pápa köszönőlevelet küldött Veres András püspöknek, az MKPK elnökének.

A Római Misekönyv legújabb magyar nyelvű kiadását az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció augusztusban hagyta jóvá, jelenleg a kiadás nyomdai munkálati folynak.

A püspökök áttekintették az előttünk álló, Ferenc pápa által meghirdetett 2021-2023-as szinódus feladatait.

Szeptember 19. és 22. között Varsóban négynapos konferenciát szervezett a Kiskorúak Védelmének Pápai Bizottsága és a Lengyel Püspöki Konferencia „Közös küldetésünk Isten gyermekeinek védelme” címmel. A Magyar Katolikus Egyházat a Marton Zsolt püspök vezette népes delegáció képviselte.

A konferencián résztvevő egyházak között egy, a helyi tapasztalatokra épülő együttműködés indult, ami a későbbiekben a jó gyakorlatok cseréjét segítheti elő.

A püspökök tájékoztatót hallgattak meg a katolikus Digitális Tankönyvi Felület kialakításáról. A katolikus tankönyvekhez kapcsolódó digitális felület a kattan.hu honlapon érhető el az érdeklődők számára.

A felületre római, illetve görögkatolikus hittankönyv sorozat is felkerül majd.

A testület börtönlelkészi vezető kinevezéséről döntött. A pozíció ellátásával Berta Tibor dandártábornok, tábori püspököt bízták meg.

A püspökök újabb három évre meghosszabbították Török Csaba atya tévéreferens megbízatását.

A Konferencia döntött arról, hogy Baltazar Enrique Porras Cardozo bíboroson keresztül 40 millió forintnyi összeggel támogatja a nehéz helyzetben lévő venezueliai egyházat.

            A Konferencia döntésének értelmében a testület Pro Cultura Christiana-díjat adományoz Bráda Tibor festő-és üvegművésznek.

A püspökök testülete ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egyházi 1 százalékával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait támogatták. Az egy százalékról történő rendelkezés a konkrét segítségen túl azért is nagyon fontos, mert az Egyházhoz való tartozásunk jele.

 

Budapest, 2021. október 7.

Dr. Tóth Tamás, az MKPK titkára

 

(Ferenc pápa Veres Andrásnak, az MKPK elnökének küldött köszönőlevelét a következő oldalon olvashatjuk.)

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

Idén szeptember nyolcadikán, Kisboldogasszony napjának estéjén tucatnyi ember gyűlt össze a Segítő Nővérek Kongregációjának nyíregyházi rendházánál. A Gárdonyi Gézán szocializálódott ember képzeletében a rendházak vastag falú, csendes, városszéli épületek lennének, ám a valóság jócskán rácáfolt erre a képre. Az érkezők egy belvárosi társasház emeletére, egy puritán, ámde barátságos kis lakásba igyekeztek, ahol Sr. Tomka Magdolna sa. ünnepelte 25 éves fogadalmi jubileumát barátai és rendtársai körében.

Napjainkban, amikor a mindent átható individualizmus egyre inkább háttérbe szorítja az elköteleződést, az odaadást és az alázatot, talán még nagyobb jelentőséggel bír egy ilyen ünnep. Magdi nővér – ahogy mindenki szólítja – már negyedszázadot töltött hűségben az Úr mellett járva embertársai szolgálatában. Erről a lelket formáló, gyönyörű útról faggattam.

 

– Mennyire volt könnyű igent mondanod az Úr hívására 25 évvel ezelőtt?

A noviciátus során már számoltam a napokat, hogy mikor tehetek végre fogadalmat…

               

– Milyen folyamat előzte meg ezt az igent?

Lépésekből áll minden út… Mindig is édesanyai hivatásra készültem, sosem gondoltam szerzetességre, de a Jóisten lépésről lépésre vezetett. Először megértettem a Vele való kapcsolatom szorosabbá válása során, hogy Ő mindig jót akar nekem. Aztán, hogy sose kér olyat, amivel nem tesz boldoggá (itt nem a felszínes, könnyű jókedvre gondolok, hanem az esetenként átszenvedett nehézségeket is magába foglaló, Benne gyökerező boldogságra), és hogy mindig tiszteli, és meghagyja szabadságomat, dönthetek mellette, és dönthetek ellene is.

Jézus kitartó csendes udvarlásával célt ért – mély örömmé vált bennem a lehetőség, hogy igent mondjak szerzetesi meghívásomra.

 

– Miért éppen A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Kongregációjára esett a választásod?

– Egy hétköznapok lelkigyakorlatán vettem részt, mely során mélyen megérintett, hogy a

lelkigyakorlat folyama, a személyes kíséret micsoda fantasztikus lehetőség abban, hogy segítek az embereknek megtalálni Istent, személyes útjukat, hivatásukat, helyüket a világban. Akkor éreztem, „ez az!”, ezt akarom élni én is, segíteni, hogy megtalálják „teremtettségük célját” a rám bízottak, akik a tisztulás útját járják; akik krízisekben, nehéz helyzeteken átmenve a növekedést, életet keresik.

 

– Az elmúlt 25 év alatt mik voltak azok a dolgok, amiket elhagytál, letettél az úton, és mik voltak azok, amelyekkel gazdagodtál?

– Magyar-német szakos tanárként léptem be a Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Kongregációjába. Identitásom része volt akkor ez a tény. Aztán a Sapientiát elvégezve hittanárként a hit, a Vele való kapcsolatom átadása volt nagyon fontos.

Most egyre erősebben kristályosodik bennem, hogy nem az a fontos, hogy mit teszek – bár mindig azt kérdezik, hogy Segítő Nővérként mit dolgozok –, hanem, hogy tudok-e úgy a világban LENNI (nem tenni…) hogy Ő (Isten) tudjon rajtam keresztül az emberekhez eljutni.

 

– A hosszú időt együtt töltött házaspároktól rendszerint megkérdezik, hogy változott- e a szerelmük az együtt töltött évek alatt. Én azt kérdezem tőled, változott e a hited, a Jézushoz való kapcsolatod ez alatt a negyedszázad alatt.

– Igen változott. Szerzetességem kezdeti éveiben, ifjonti lelkesedésemben gyakran én tudtam „jobban”, mi az Úr akarata az életemben. Aztán ahogy teltek az évek, ez egyre inkább megbeszélés tárgya lett, s most már – s remélem ez még növekedni fog – egyre gyakrabban nem csak Őáltala, hanem Őbenne és Ővele sikerül tennem, amit teszek.

– Tervezi-e a szerzetesnővér a jövőt?

– Sokszor „bosszantom” a környezetemet azon kijelentésemmel, hogy „csak a jelen pillanat létezik.” Ez mély meggyőződésem. Természetesen van egy határidőnaplóm, és mint bárki más tervezem a következő napirendi pontokat, és a munkahelyi kötelezettségek, rendi feladataim adnak egy konkrét keretet, de próbálom mindezt azzal a nyitottsággal megélni, hogy Isten felülírhassa terveimet.

 

– Van-e valami hivatásoddal kapcsolatos, jövőre vonatkozó vágyad?

– Amit jubileumi imámban megfogalmaztam… elég hosszú a „lista”, de hátha valamennyit meg tudunk (Vele) valósítani a következő 50 évben.

 

– És végezetül mit üzensz annak a fiatal lánynak, akiben talán éppen most, a cikk olvasására valami megmozdul, és úgy lehetségesnek tartja, hogy a szerzetesnővéri életpálya az ő útja?

– Azt üzenem neki, hogy induljon el bátran Vele, mindig csak a következő lépésre figyelve, és higgye el, hogy Isten tökéletesen ki tudja bontakoztatni életét, bármely élethivatásra, legyen az anyaság vagy szerzetesség hívja, mert Isten mindenkit boldoggá akar tenni. Merjen másokért élő emberré válni!

A jubileumi hálaadó szentmisén Szenes István atya úgy fogalmazott, hogy azon a napon az egybegyűltek nem Tomka Magdolna nővért ünnepelték. Egy szétosztott életnek örvendeztek. Ezt a szétosztott életet mi sem jellemzi jobban, mint a Magdi nővér által közreadott ima. Álljon itt ez most gondolatébresztő befejezésként.

 

URAM, Jegyesem – Akit szeret a lelkem!

Feláldozó, elítélni nem tudó,

életben tartó barátságodra hálásan válaszolva

felajánlom magam, ha az tetszésedre van.

Emberi határaimmal, kétségeimmel együtt,

használj ott – ahol gondolod,

úgy ahogy gondolod,

addig, amíg gondolod.

Formálj, csiszolj, gyalulj, hogy tenyeredbe simulva egyre jobb eszközöd legyek.

 

Szelíd és alázatos szívű Jézus!

Formálj engem Szent Szíved szerint:

- hogy bizalomból, és ne biztonságból éljek;

- hogy Téged sugározva a világba, finom, érzékeny szeretettel észrevegyem teremtett világod jóságát;

- vállalva kicsinységedet, szegénységedet és törékenységedet dicsérő szavaddá váljak:

- felismerjem és elismerjem társaim belső szépségét és növekedését;

S mindig reményedet vigyem a reménytelenül úton levőknek.

 

Add meg a kegyelmet, hogy érzéseid részeseként élhessek:

- akkor hallgassak, amikor Te hallgatnál,

- akkor és úgy szóljak, amikor és ahogyan Te szólnál,

- az fájjon, ami Neked fáj.

- Hogy kibírjam Veled, amikor „semmi sem történik”,

s türelemmel kivárjam Veled, míg „kicsírázik a mag”.

- Hogy a Te megbocsátásoddal forduljak az emberek felé, minden neheztelést félretéve;

- Hogy Veled éljem a jelen pillanat „menyegzős lakoma” örömét,

vagy a megkötözöttség tehetetlenség fájdalmát

- tudva, hogy Te mindig velem vagy.

Amen

(A fotók a jubileumi hálaadó ünnepségen készültek.)

 

Rubóczkiné Kiss Hajnalka

tanár, sajtóapostol

 

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Idősek Napját tartották október 2-án a debreceni Szent István-templomban. Szegedi Kálmán atya, a debreceni Jézus Szíve-templom plébánosa szentmisét mutatott be, elmélkedésében rámutatott a betegségnek, a keresztnek hittel, reménnyel, szeretettel való hordozására, majd a jelenlévő hívek számára kiszolgáltatta a betegek szentségét.

Az alkalom emlékére Bancsi Zoltán plébános atya apró ajándékkal kedveskedett a  szentséget felvevőknek. 

A szentmisét követően prof. dr. Fülesdi Béla egyetemi tanár előadásában megismerkedhettünk a kiváló néprajzkutató, Bálint Sándor életével, munkásságával, valamint a boldoggá avatási folyamat jelenlegi helyzetével. Ezután a Szent József katolikus köznevelési intézmény általános iskolás diákjai videó üzenetben köszöntötték az időseket. A kisfilm és a jeles napon készült fényképek  megtekinthetők a Szent István templom honlapján. /szentistvan.dnyem.hu/ 

Az esemény zárásaként a templomkertben agapéval várták a híveket.

 

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. október 07., csütörtök 11:43

Rippel Liliána: Szűz Mária égi édesanyánk

Országos irodalmi sikereket értek el egyházmegyénk diákjai. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, készülődve a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, a Katolikus Kulturális Hetek keretében vers- és novellaíró pályázatot hirdetett meg A család Istentől rendelt közösség címmel.

A beérkezett 250 pályázatból közel 40 aranytollú diákot ünnepelhetünk és közülük a legtöbb díjazott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyéből került ki. A következő napokban az elismerésben részesült diákjaink írásait tesszük közzé, amelyek a Magyar Kurír oldalán is megjelennek.

Gratulálunk a díjazottaknak!

Az alábbiakban Rippel Liliána (Nyíregyháza, Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola), aki a 15–18 éves korosztályban, vers kategóriában különdíjat nyert,  a Szűz Mária égi édesanyánk című versét olvashatjuk.

 

Szűz Mária égi édesanyánk

 

Dédi Mamánk mondogatta:

Szűz Mária, édesanyánk,

segíts rajtunk a sok baj után,

hiszen nincs már édesanyánk.

 

Tízen vagyunk, árvák lettünk,

csak egymásban reménykedünk.

Anya nélkül nevelkedtünk,

Szűz Mária lett az anyánk nekünk.

 

Az édesanyánk meghagyta:

a pócsi harang dallama

imára hív minden szava,

azért nyissátok meg a szívetek!

 

Emlékem az legyen örök

a jóságos gyermek mögött!

Az édesanya mindig örök,

Mária édesanyánk is örök.

 

Tízen voltunk mi testvérek,

hét leány és három fiú,

Mi jó anyánkra emlékezve

Istenünket dicsőítve élünk.

 

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Nehéz dolog a bizalom. Kell hozzá bátorság, lendület, ami az ismeretlenbe ugrásra késztet, kell hozzá a másikba vetett hit, hogy bízni mégis érdemes és jó tapasztalat arról, hogy a másik tud segíteni, megtart és erőt ad, amikor nehéz.

A bizalmon alapul a Bízd Rá Magad! kezdeményezése is. Egyrészt bíznunk kell egymásban, a közösség erejében, hogy lesz megoldás gondjainkra. Másrészt pedig bíznunk kell Istenben, merni kell rábízni a terheinket és hinni a megbocsátásban.

Az alábbiakban a Bízd rá magad weboldalt ajánljuk, amely az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik országos jelentőségű gyümölcse, ahol - a Magyar Katolikus Egyház ajánlásával - valamennyi életszakasz sajátos nehézségeinek kezelésére és problémáinak megoldására találhatunk megbízható szakmai segítséget nyújtó szervezetet, ill. jól használható gyakorlatot.

 

Mi is az a "Bízd Rá Magad!" ?

 

A bizdramagad.hu honlap egyedi, tematizált ajánlásgyűjteményében az emberi életút sokféle kihívásával kapcsolatban találhatunk valós, gyakorlati segítséget. Legyen szó pl. gyermekvállalásról, gyereknevelésről, párkapcsolatról, függőségekről, időskorú/beteg hozzátartozó gondozásáról, pszichológiai, érzelmi elakadásokról vagy bármilyen személyes nehézségünkről. 

Jelenleg több mint száz, elsősorban katolikus segítő szervezetet, „jó gyakorlatot” találhatunk az oldalon, akik sokféle módon tudnak támaszt, kapaszkodót nyújtani számunkra (pl. segélyhívó, pszichológiai és mentálhigiénés segítség, önsegítő kör, lelkigyakorlat, lelki vezetés, zarándoklat, tanfolyam, online társkereső, betegápoló közvetítő szolgáltatás, stb.).

bross1

Kinek ajánljuk?

  • Az oldal a mindennapok emberének szól, a mai kor kérdéseire mai válaszokat adva, hisz mindannyian számtalan nehézséggel, krízissel találkozunk az életünk során. Nem szégyen segítséget kérni, hanem egy fontos lehetőség, mellyel élhetünk, gyógyulhatunk, vagy akár csak segíthet a megalapozott döntéseinkben.
  • Ajánljuk az oldalt azoknak a katolikus, keresztény embereknek, akik megoldást keresnek a gondjaikra, és fontos nekik, hogy értékrendjüknek megfelelő lehetőséget találjanak, de nyitott természetesen a lehetőség bárki számára, vallási háttértől függetlenül.
  • Ajánljuk plébánosoknak, lelkipásztoroknak a lelki vezetés, vagy akár a gyóntatás alkalmával felmerülő kérdésekben, ha úgy érzik további, speciális szakmai segítségre, támogatásra volna szükség (pl. gyászfeldolgozás, kiégés megelőzés, elvált szülőknél a család széthullása miatti sebek gyógyítása, stb.)
  • Ajánljuk családreferenseknek, plébániai, iskolai és segítő közösségeknek is, mivel az oldal egyfajta ötlettárként, elérhető közelségbe hozza a helyben is megvalósítható, követhető jó gyakorlatokat. (pl. házasság megerősítés, családi életre nevelés, stb.)

A közösségeink által bizalommal ajánlott szervezetek az MKPK Családügyi Bizottsága elnökének és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye családreferensének hozzájárulása után kerülhetnek ki a honlapra.

Merjünk kérni, merjünk egymásra és Rá támaszkodni! Használjuk és ajánljuk a bizdramagad.hu oldal gyűjteményét, ha segítségre van szükség! Tapasztaljuk meg Szent Pállal, hogy „amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős”.

 

Forrás: www.bizdramagad.hu

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye