2021. január 26., kedd 12:28

EFOP-3.3.5-19-2020-00019

A kedvezményezett neve: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A projekt címe: Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében

A szerződött támogatás összege: 89 958 114.- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: Pályázatunk az egyik leghátrányosabb magyarországi régió (Észak-Alföld) két szomszédos megyéjében, nagyrészt kedvezményezett, fejlesztendő és komplex programokkal fejlesztendő járásaiban valósul meg. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő 10 iskola esetében nagyon fontos elem az egész életen át tartó tanulás stratégiájával összhangban, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, az oktatás eredményességének és hatékonyságának a javítása, a minőségi oktatáshoz történő jobb hozzáférés biztosítása. A projekt elsődleges célja a szociális-társas kompetenciák, valamint a versenyképes tudás megszerzése a tanulóknál, az oktatói munka színvonalának és az innovációs aktivitás emelése pedig a résztvevő pedagógusoknál.

A projekt kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységébe, a bentlakásos és napközis tematikus alkalmakba 1610 fő tanuló és 190 fő pedagógus bevonása történik. A munkájukat segíti 13 fő iskolai önkéntes szolgálatot teljesítő tanuló. A nyári napközis táborokban a résztvevő intézmények székhelyein 1449 tanuló, a nyári bentlakásos táborokban (Pusztafalun) 161 tanuló fog részt venni.

A táborok alatt minősített programszolgáltatások, belépőjegyhez kötött programok (állatkert, múzeum stb.) és egyéb programok (kézműveskedés, hagyományőrző játékok, bábszínház stb.) színesítik a napi programot.

Pályázatunk megvalósítása alatt az esélyteremtés, a lemorzsolódás megelőzése, és a hátránykompenzáció nagy szerepet kap, összesen 204 fő HH és HHH, 54 fő SNI és 109 BTMN gyermeket vonunk be a táborozásokba.

A végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett tanulók a tervezett projektben kiemelt figyelmet és szakmai segítséget kapnak. A projekt 3 esetben kedvezményezett (Egyek, Ajak, Kisvárda), 1 esetben (Geszteréd) fejlesztendő és 3 esetben komplex programmal fejlesztendő járásban lévő településeken valósul meg (Fülöp, Nyírbátor, Mátészalka).

Résztvevő intézmények:

  • Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde
  • Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
  • Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola
  • Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
  • Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola
  • Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
  • Szent János Katolikus Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  • Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
  • Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda
  • Szent Anna Katolikus Általános Iskola

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.5-19-2020-00019