2020. június 15., hétfő 14:47

EFOP-4.1.5-16-2017-00030

„Adj a bölcsnek és még bölcsebb lesz” - A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése”

 

Projektazonosító:     EFOP-4.1.5-16-2017-00030

Projektmegvalósítás kezdete: 2020. január 15.

Projektmegvalósítás tervezett befejezési dátuma: 2021. július 14.

Elnyert támogatási összeg: 183 278 336.- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Főpályázó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Projekt bemutatása:

támogatást igénylő jelen pályázat keretében a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (4024 Debrecen, Varga utca 4.). 1993.május 31-én II. János Pál pápa a Hungarorum Gens kezdetű apostoli konstitúcióval megalapította a Debrecen – Nyíregyházi Egyházmegyét. Az újonnan alapított püspökség székesegyháza a Debrecenben épült, Szent Anna tiszteletére felszentelt plébániatemplom, míg a társszékesegyháza Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelt plébániatemplom lett. Az új egyházmegye első püspöke, Bosák Nándor 1993.május 31-én kapta meg kinevezését. Ugyanebben az évben június 15-én szentelték püspökké Debrecenben. Az új egyházmegyét Szent László király oltalmába helyezték, így ő lett az új alapítás védőszentje.

Fejlesztésben érintett intézmény bemutatása:

A fejlesztéssel érintett intézmény a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola, mely Geszteréd településen található, Petőfi utca 8. szám alatt. 1958-ban épült az épület. 1976-ban készült el a sportpálya, amely már teljesen tönkrement. Az épületet kívül és belül teljesen fel kell újítani. Jelen pályázat keretében a Tornaterem belső felújítása, valamint sportudvar kialakítása, illetve eszközbeszerzés valósulna meg.

A pályázatban tervezett fejlesztések összefoglalása:

Tornaterem belső felújítása: A tornaterem felújítása a korábbi években megkezdődött, amelynek során homlokzati nyílászáróit és tetőszerkezetét korszerűsítették, valamint tisztasági festést végeztek. A padló burkolata a mai szabványnak és életvédelmi előírásoknak nem felel meg, helyenként szakadt, balesetveszélyes, ezért a padlóburkolat cseréjét elvégezzük új, korszerű sportpadlóra.

Sportudvar felújítása: Jelenleg a sportudvar területén gyakorlókert található, amelyet megszüntetünk és a helyére kialakítunk egy sportudvart. Elvégezzük a szükséges földmunkákat, feltöltéseket, tömörítjük a földrétegeket, majd a területet rugalmas kültéri gumiburkolattal és folyókával látjuk el. Ide kerül telepítésre a kondipark, amelyben akadálymentes kondícionáló gépeket is elhelyezünk, valamint kialakítunk egy ellipszis alakú lappset futball arenát. A sportolás sokszínűsége érdekében a jelenlegi kb. 40 éves aszfaltozott kézilabda pályát, amelynek burkolata az idők során tönkrement elbontjuk és a helyére egy korszerű 25x50 m-esrekortán burkolattal ellátott kézilabda pályát építünk, új kézilabda kapu és kosárpalánkkal, labdafogó hálóval, világítással, lelátóval.

Eszközbeszerzés: Sportfelszerelések, tantermi berendezések, interaktív táblák, számítástechnikai eszközök, hangosításhoz szükséges eszközök, ill. oktatáshoz szükséges bútorok beszerzése.

Projekt céljai:

-diákok és pedagógusok elégedettségének fokozása,

-az intézmények gazdasági stabilitásának fenntartása,

-az oktatás hatékonyságának fokozása,

-az intézmény infrastruktúrájának javítása

-diákok és pedagógusok komfortérzetének növelése

-minőségi oktatási körülmények megteremtése

-mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése